Thedéens varning för höga räntor

maj 22, 2024

Riksbanken sänkte nyligen styrräntan* till 3,75 procent, och inflationen* förväntas snart nå målet. Fler räntesänkningar är planerade under året, men Riksbankschefen Erik Thedéen utesluter en sänkning redan i juni.

– Vi har varit väldigt tydliga med att juni inte är aktuellt, säger han.

För att överväga en räntesänkning i juni krävs “ganska stora förändringar av årets scenario”, enligt Thedéen. En enskild låg inflationssiffra för maj från Statistiska centralbyrån (SCB) räcker inte.

– Det är inte enskilda siffror som kommer att avgöra utan sammanhanget runt dem. Det är två sänkningar under andra halvåret som är vårt huvudscenario, säger han.

Thedéen betonar att även om inget kan uteslutas, är tröskeln hög för att överväga en räntesänkning i juni. Riksbanken kommer att vara försiktig med att ändra sin åtstramande* politik.

För hushåll och företag som är pressade av inflation och räntor, antyder Thedéen att vi nu går in i en ny fas för penningpolitiken* med räntesänkningar och reallöneökningar*. Flexibilitet blir viktigt för att uppnå inflationsmålet på 2 procent.

Thedéen varnar för att Riksbanken inte omedelbart ska “toksänka” räntan vid en inflation på 1,8 procent, eller “tokhöja” vid 2,2 procent. Istället ska en långsiktig syn på ungefär 2 procent följas.

Han nämner också att många har haft det tufft med höjda priser och räntor, vilket syns i minskad konsumtion, fler konkurser, varsel och minskade bostadsinvesteringar. Hög efterfrågan på arbetskraft, tack vare återhållsamma löneökningar, har dock mildrat krisens effekt.

Nästa räntebesked från Riksbanken kommer den 27 juni.

*Styrränta – den ränta som Riksbanken tar när den lånar ut pengar till bankerna
*Inflation – ökning av prisnivån på varor och tjänster över tid
*Åtstramande politik – ekonomisk politik som syftar till att minska efterfrågan i ekonomin, ofta genom att höja räntor
*Penningpolitik – åtgärder som en centralbank vidtar för att påverka ekonomin genom att kontrollera penningmängden och räntor
*Reallöneökningar – ökningar av löner justerade för inflation

Tips för att förbättra din privatekonomi i tider av räntesänkningar

  1. Överväg att binda räntan: Om du har bolån kan det vara fördelaktigt att binda räntan när den är låg.
  2. Se över dina sparmål: Justera dina sparmål och investeringar i linje med förändringar i ränteläget.
  3. Budgetera för framtida förändringar: Planera din ekonomi med marginaler för eventuella framtida räntehöjningar eller inflationsförändringar.

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Liknande nyheter