SBAB: Riskerna med bolån har överdrivits

maj 26, 2024

Enligt en ny rapport från SBAB utgör bolåneskulderna inte en så stor risk för svensk ekonomi som svenska myndigheter har hävdat.

Rapporten “Hushållens bolån” visar att bolåneskulderna är mindre riskabla för svensk ekonomi och bolånetagare än vad Riksbanken och Finansinspektionen tidigare angett. Trots stora variationer i ränteläget, pandemin och hög inflation efter Ukrainakriget, har de varnade riskerna inte materialiserats.

Enligt SCBs statistik äger 61 procent av hushållen sin bostad, medan 39 procent hyr. Av de bostadsägare som tillfrågades i SBABs undersökning, uppger 35 procent att de inte har några bolån alls. Detta innebär att cirka 40 procent av hushållen har bolån, eller uttryckt på ett annat sätt, att 60 procent av hushållen är utan bolån. Medianbolånet är 1,3 miljoner kronor och endast 14 procent av hushållen har lån som överstiger 2 miljoner kronor.

Majoriteten av bolånetagarna har små lån och få har mycket stora lån. Svenskar belånar sällan sina bostäder för konsumtion och har ett stort sparande jämfört med andra länder.

SBAB anser att det har lagts för stort fokus på skuldsättningen hos nya bolånetagare och för lite på de befintliga bolånetagarnas situation.

Endast 6 procent av hushållen med bolån har lån som överstiger 85 procent av bostadens värde, vilket motsvarar 2 procent av alla svenska hushåll. För 77 procent av hushållen med bolån kan bostadspriserna falla med 30 procent utan att deras lån överstiger bostadens värde.

SBABs analys visar också ett starkt samband mellan bolåneskuld och inkomst. Bostadslån över 3 miljoner kronor innehas typiskt av någon som tjänar minst 50 000 kronor i månaden. För lån mellan 2 och 3 miljoner kronor ligger inkomsten vanligtvis mellan 35 000 och 50 000 kronor, medan lån mellan 1 och 2 miljoner kronor oftast innehas av de med inkomster mellan 25 000 och 50 000 kronor.

Makrorisk – Risk som påverkar hela ekonomin, snarare än enskilda aktörer.
Medianbolån – Den mittersta lånebeloppet när alla bolån sorteras i storleksordning.
Belåningsgrad – Hur stor del av bostadens värde som är belånad.

Tips för att förbättra din privatekonomi kring bolån

  1. Amortera regelbundet: Genom att amortera på ditt bolån minskar du din skuld och ökar din ekonomiska trygghet.
  2. Jämför räntor: Håll dig uppdaterad om räntorna på marknaden och överväg att förhandla med din bank eller byta långivare för att få bättre villkor.
  3. Bygg upp ett sparande: Ha en buffert för oväntade utgifter och för att kunna hantera eventuella räntehöjningar.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Källa: [Realtid](https://www.realtid.se/sbab-riskerna-med-bolan-har-overdrivits/)

Liknande nyheter