Strafftullar på elbilar från Kina

jul 7, 2024

EU-kommissionen har beslutat att införa strafftullar på elbilar från Kina som planerat. Enligt EU-kommissionären Valdis Dombrovskis kommer dock dialogen med Kina att fortsätta. I ett uttalande från Euronews uttryckte Dombrovskis att EU är fast beslutet att fortsätta arbeta intensivt med Kina för att hitta en ömsesidigt godtagbar lösning.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Strafftullarna på elbilar från Kina införs nu omedelbart och gäller preliminärt i fyra månader. Tullmyndigheterna har fått instruktioner att begära bankgarantier från de kinesiska tillverkarna istället för omedelbar betalning, vilket kan resultera i att åtgärden inte påverkar priserna direkt.

 

Konsekvenser av strafftullar på elbilar från Kina

De nya strafftullarna läggs till den redan existerande tullen på 10 procent. För olika kinesiska tillverkare varierar strafftullarna: BYD får en tull på 17,4 procent medan SAIC och andra tillverkare som inte samarbetat under EU:s utredning om Kinas subventioner drabbas av en tull på 37,6 procent. Dessa åtgärder är avsedda att motverka Kinas subventionering av sina elbilstillverkare, vilket anses snedvrida konkurrensen.

 

Dialogen med Kina fortsätter

Trots införandet av strafftullar på elbilar från Kina, betonar EU vikten av fortsatt dialog med den kinesiska regeringen. Valdis Dombrovskis framhåller att EU-kommissionen är angelägen om att upprätthålla ett konstruktivt samarbete för att lösa den aktuella tvisten och hitta en långsiktig lösning som båda parter kan acceptera.

  • Strafftullar* – Tullar som införs som en sanktion mot ett annat lands handelspolitik.
  • Subventioner* – Ekonomiska bidrag från staten för att stödja viss verksamhet.
  • Bankgarantier* – Ett löfte från en bank att betala en viss summa om kunden inte kan betala själv.

 

Vill du få till en sund ekonomi där du kan spendera utan ångest? Gå vår kurs

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

**Källhänvisning**
Omni. (n.d.). “EU inför elbilstullarna – dialogen med Kina fortsätter”. Hämtad från https://omni.se/eu-infor-elbilstullarna-dialogen-med-kina-fortsatter/a/lw3lg9

Liknande nyheter