Sänkt ränta på skattekontot

jul 7, 2024

Från och med den 1 juli sänktes både den låga och höga kostnadsräntan på kvarskatt, samt intäktsräntan på skattekontot. Hög kostnadsränta är den räntan som en privatperson har på skatteskulder som inte är betalda på förfallodagen.
Låg kostnadsränta är den räntan du får om du har kvarskatt att betala.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Justeringar av räntan på skattekontot

”Det här berör bland annat den som har kvarskatt att betala, som nu får lite lägre ränta på den”, säger Daniel Eriksson, rättslig expert på myndigheten, i en kommentar. Den sänkta räntan på skattekontot innebär att från och med 1 juli kommer den låga kostnadsräntan på kvarskatt kommer att vara 3,75 procent, jämfört med tidigare 5 procent.

 

Hur sänkt ränta på skattekontot påverkar företag

Samtidigt sjunker intäktsräntan på skattekontot till 1,6875 procent från dagens 2,25 procent. När det gäller den höga kostnadsräntan, som tas ut på skatteskulder som inte är betalda på förfallodagen, sänks den från 20 till 18,75 procent.

 

Anledningen till räntesänkningen

Det är den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar som styr räntenivåerna på skattekontot. Den senaste justeringen av räntorna gjordes den 1 augusti 2023, och denna nya justering innebär att det blir sänkt ränta på skattekontot igen.

  • Kvarskatt* – Skatt som en skattskyldig person är skyldig att betala efter slutskatteberäkning.
  • Anstånd* – Tillstånd att få uppskov eller förlängning på betalning av en skuld.
  • Statsskuldväxlar* – Kortfristiga skuldförbindelser utgivna av staten.

 

Vill du få till en sund ekonomi där du kan spendera utan ångest? Gå vår kurs

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

**Källhänvisning:**
Privata Affärer, “Skatteverket sänker räntan på skattekontot,” tillgänglig på https://www.privataaffarer.se/privatekonomi/skatt/skatteverket-sanker-rantan-pa-skattekontot/

Liknande nyheter