Skrotningspremie för elbilar

jul 3, 2024

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat en tillfällig skrotningspremie för elbilar och har avsatt en halv miljard kronor för 2024 och 2025. Denna tillfälliga premie syftar till att uppmuntra fler bilägare att byta ut sina gamla fordon mot nya, miljövänligare elbilar. Premien innebär att de som skrotar sin bil och ersätter den med en elbil kan få 10 000 kronor. Totalt har regeringen avsatt 250 miljoner kronor för både 2024 och 2025, och premien beräknas börja betalas ut från den 15 augusti i år.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Regeringen hoppas att skrotningspremien för elbilar ska påskynda omställningen till eldrivna fordon. Målet är att 25 000 bilar ska skrotas och ersättas med elbilar både i år och nästa år. Det är Boverket som kommer att administrera premien och säkerställa att alla villkor uppfylls.

 

Krav för att få skrotningspremie för elbilar

För att kvalificera sig för skrotningspremien för elbilar, måste du äga eller leasa din elbil i minst ett år efter köpet. Den bil som skrotas måste vara godkänd av en besiktningsfirma och vara i trafik. Dessutom måste du ha ägt den skrotade bilen sedan september 2023, och den nya elbilen får inte ha ägts av någon närstående. Regeringen har vidtagit åtgärder för att förhindra fusk eller handel med nya och gamla bilar för att säkerställa att premien används korrekt.

En viktig aspekt av förslaget är att det inte krävs att den nya elbilen måste vara helt ny. Detta ökar möjligheten för fler att ansöka om bidraget. Historiskt sett har skrotningspremier varit ett effektivt sätt att fasa ut äldre bilar med hög bränsleförbrukning och höga utsläpp. I det nuvarande förslaget krävs att bilen som skrotas har avgasrening enligt Euro 4 eller äldre. Euro 5 avgasrening blev ett krav för personbilar i Europa från september 2011, medan Euro 4 infördes i januari 2005.

  • Premie* – ett belopp som betalas ut som en belöning eller incitament.
  • Euro 4* – en standard för avgasrening som infördes 2005 för att minska utsläppen från bilar.
  • Leasa* – att hyra något, vanligtvis för en längre tidsperiod, i detta fall en bil.
  • Boverket* – en svensk myndighet som arbetar med samhällsplanering, byggande och boende.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källhänvisning. Regeringen. Regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2024/05/en-tillfallig-skrotningspremie-infors-for-att-paskynda-omstallningen-av-den-svenska-fordonsflottan/

Liknande nyheter