Prognos för styrräntan 2025

jul 1, 2024

Prognos för styrräntan 2025. Konjunkturinstitutet (KI) förutspår att styrräntan kommer att sänkas från nuvarande 3,75 procent till 2,25 procent i slutet av nästa år. Denna prognos bygger på en förväntad kraftig minskning av inflationen under det kommande året, vilket enligt KPI-måttet beräknas sjunka till 0,4 procent. Detta scenario innebär att flera aktörer, inklusive KI, nu förutspår en serie räntesänkningar från Riksbanken.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Riksbanken har flaggat för ytterligare två räntesänkningar i år. KI bedömer att styrräntan kommer att ligga på 3,00 procent vid årets slut och förutspår därefter ytterligare tre räntesänkningar under nästa år. Styrräntan 2025 förväntas således vara 2,25 procent, vilket även påverkar räntenivåerna i USA och euroområdet.

För hushåll med ekonomiska svårigheter innebär dessa räntesänkningar viss lättnad, även om hushållens konsumtion förväntas fortsätta vara svag. Arbetslösheten beräknas toppa på 8,4 procent i år och sjunka något till 8,2 procent nästa år.

 

Ekonomiska utsikter och styrräntan 2025

Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI, meddelade under en presskonferens att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och att det dröjer till 2026 innan landet kliver ur denna fas. Arbetslösheten kommer fortsatt att vara hög, vilket påverkar ekonomins återhämtning.

Enligt KI´s beräkningar kommer budgetutrymmet för åren 2025–2028 att uppgå till cirka 120 miljarder kronor, varav cirka 40 miljarder förväntas användas under 2025. Detta ekonomiska utrymme kan ge visst andrum för regeringens framtida satsningar och investeringar.

 

Sammanfattning av KI´s nyckeltal

  • BNP (kalenderkorrigerad): Förväntas öka från 1,0 procent 2024 till 2,4 procent 2025.
  • Arbetslöshet: Beräknas sjunka från 8,4 procent 2024 till 8,2 procent 2025.
  • KPI: Förväntas falla kraftigt till 0,4 procent 2025.
  • KPIF: Förväntas ligga på 1,6 procent 2025.
  • Styrränta: Prognostiseras att vara 2,25 procent 2025.

 

  • *Styrränta – Den ränta som en centralbank, som Riksbanken, tar ut när den lånar ut pengar till bankerna.
  • *KPI-mått – Konsumentprisindex, ett mått på den genomsnittliga prisutvecklingen för varor och tjänster som hushållen köper.
  • *Lågkonjunktur – En period när den ekonomiska aktiviteten är låg, ofta kännetecknad av hög arbetslöshet och låg tillväxt.

 

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källhänvisning:
MSN. (2023). “KI: Prognos – Styrränta på 2,25 procent nästa år”. Hämtad från https://www.msn.com/sv-se/ekonomi/marknader/ki-s-prognos-styrr%C3%A4nta-p%C3%A5-2-25-procent-n%C3%A4sta-%C3%A5r/ar-BB1ouAk9?ocid=hpmsn&cvid=f1e700b01fb24414802e2de092754829&ei=13

Liknande nyheter