Den allmänna pensionens bottennotering

jun 29, 2024

Den allmänna pensionens bottennotering har nått nya låga nivåer, enligt en rapport från Folksam. Pensionsjätten uppmanar nu politikerna att ta itu med denna kritiska fråga. År 2024 markerar det allmänna pensionssystemets 30-årsjubileum, men enligt Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman finns det tyvärr inte mycket att fira. Rapporten avslöjar att årets genomsnittliga utbetalning från den allmänna pensionen ligger på endast 44 procent av slutlönen, vilket är betydligt lägre än målet på 60 procent och motsvarar en ny bottennotering.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Den allmänna pensionens bottennotering återspeglas även i den totala pensionen, som nu uppgår till 70 procent av slutlönen, också en ny lägstanivå. Trots detta går fler personer i pension före eller vid 65 års ålder jämfört med för 20 år sedan. Folksam noterar även att andelen pensioner med tjänstepension har minskat från 93 procent 2014 till 89 procent 2022, vilket har resulterat i att tjänstepensionens andel av slutlönen har sjunkit från 23 procent till 22 procent.

 

Ekonomisk trygghet för pensionärer

”Nuvarande pensionssystem fungerar inte som det var tänkt och det är dagens och kommande pensionärer som får ta konsekvenserna i form av en sämre ekonomisk trygghet”, säger Håkan Svärdman i en kommentar till rapporten. Folksam påpekar att höjningen av riktåldern för pension från 65 till 66 år bidrar till att höja den allmänna pensionen till cirka 50 procent av slutlönen i genomsnitt. Men detta är inte tillräckligt för att nå målet på 60 procent, enligt pensionsjätten.

 

Förslag för högre pensioner

För att öka den allmänna pensionen med 30 000 kr per år föreslår Folksam tre åtgärder. För det första en höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter. För det andra en gaspedal där överskottet i inkomstpensionssystemet fördelas ut. Slutligen en modernisering av garantipensionen. Dessa förslag har presenterats för riksdagens pensionsgrupp, där alla partier är representerade.

”Nu är det upp till våra politiker att skyndsamt vidta åtgärder som stärker arbetets betydelse för pensionen och gör pensionssystemet rättvist och robust igen”, avslutar Håkan Svärdman.

 

  1. Spara regelbundet: Börja spara tidigt och sätt av en del av din inkomst varje månad till ett privat pensionssparande.
  2. Planera din pension: Gör en översikt över din förväntade pension och dina utgifter för att säkerställa att du kan leva bekvämt.
  3. Utnyttja arbetsgivarens erbjudanden: Ta del av tjänstepensionsförmåner och andra pensionslösningar som din arbetsgivare erbjuder för att maximera ditt framtida kapital.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källhänvisning:
Pensionsjätten: Allmänna pensionen når ny bottennotering. Omni. 2023. Länk: https://omni.se/pensionsjatten-allmanna-pensionen-nar-ny-bottennotering/a/AvL1lq

 

Liknande nyheter