Lägsta kommunalskatten i Sverige

jun 6, 2024

I Sverige kan nettolönen för en person som tjänar 35 000 kronor variera kraftigt beroende på var de bor. Den lägsta kommunalskatten i Sverige återfinns i Österåker, där invånarna endast betalar 9 660 kronor i kommunalskatt. Detta innebär att de får behålla 28 226 kronor varje månad – nästan 300 kronor mer än skattebetalare i Stockholm.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

I Stockholm uppgår nettolönen efter skatter och avgifter till 27 978 kronor. Detta belopp inkluderar avdrag för både Public Service och begravningsavgifter samt en återbäring från jobbskatteavdraget som ger 3 096 kronor tillbaka.

 

Skillnader i nettolön mellan städer

Göteborg och Malmö, som båda har högre kommunalskattesatser än Stockholm, erbjuder sina invånare något lägre nettolöner. I Göteborg ligger nettolönen på 27 389 kronor och i Malmö på 27 430 kronor, där skillnaderna främst beror på den kommunala skattenivån. Den lägsta kommunalskatten i Sverige, som finns i Österåker, påverkar alltså nettolönen positivt jämfört med dessa städer.

 

Inverkan av kyrkoavgiften på nettolönen

Utöver kommunalskatten kan tillkommande avgifter, såsom medlemskap i Svenska Kyrkan, också påverka din nettolön. Medlemmar betalar en extra kyrkoavgift på 300 kronor per månad, vilket minskar nettolönen ytterligare. För de som bor i områden med högre kommunalskatt kan denna avgift ha en märkbar effekt på den totala månadsinkomsten.

  • Kommunalskatt* – skatt som tas ut av kommunerna på den beskattningsbara inkomsten
  • Public Service* – offentligt finansierade radio- och TV-tjänster
  • Begravningsavgifter* – avgift för begravningstjänster som alla betalar
  • Jobbskatteavdrag* – skattereduktion för arbetsinkomster

Tips!

  1. Flytta till en kommun med lägre skatt: Om möjligt, överväg att flytta till en kommun som Österåker med lägsta kommunalskatten i Sverige för att öka din nettolön.
  2. Undersök medlemsavgifter: Kontrollera om medlemskap i organisationer som Svenska Kyrkan är nödvändigt för dig och överväg att avsluta medlemskapet för att spara pengar.
  3. Maximera skatteavdrag: Utnyttja alla möjliga skatteavdrag och återbäringar som jobbskatteavdraget för att öka din disponibla inkomst.

 

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källa: MSN, https://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/stora-skillnader-h%C3%A4r-betalar-man-l%C3%A4gst-skatt-i-landet/ar-BB1nxEFr?ocid=hpmsn&cvid=99d71594134d43f892bfbe0fff43dae8&ei=1506

Liknande nyheter