Kvinnor och mäns lön närmar varandra

jun 20, 2024

Kvinnor och mäns lön närmar varandra, men enligt Medlingsinstitutet har denna utveckling avstannat sedan 2019. I sitt senaste pressmeddelande meddelar institutet att inkomstgapet mellan könen har varit praktiskt taget oförändrat under de senaste åren.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet, uttrycker sin besvikelse över att förhoppningen om att löneskillnaderna snabbt skulle minska har grusats. “Förhoppningen om att brottet i utvecklingen mot jämställda löner skulle bli kortvarigt har kommit på skam,” säger Wennemo.

 

Löneskillnader kvarstår trots framsteg

Trots att kvinnor och mäns lön närmar varandra, visade nya siffror att löneskillnaden förra året var 10,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter från året före. Denna stagnation i löneskillnader mellan könen visar att mer arbete behövs för att uppnå fullständig jämställdhet på arbetsmarknaden.

Medlingsinstitutets rapport belyser att det fortfarande finns strukturella hinder som bidrar till att kvinnor och mäns lön inte närmar varandra i den takt som önskas. Dessa hinder inkluderar bland annat skillnader i yrkesval, deltidsarbete och föräldraledighet.

 

Framtiden för jämställda löner

För att kvinnor och mäns lön ska närma varandra ytterligare krävs fortsatta insatser från både arbetsgivare och politiska beslutsfattare. Initiativ för att minska löneskillnaderna kan inkludera ökad transparens i löner, stöd för kvinnor att ta sig in i högbetalda yrken och förbättrade villkor för deltidsarbete och föräldraledighet.

 

Medlingsinstitutet betonar vikten av att upprätthålla fokus på dessa frågor för att säkerställa att framtida generationer får uppleva en mer jämställd arbetsmarknad.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källhänvisning:
https://omni.se/inkomstgapet-mellan-konen-har-slutat-minska/a/RzrzOO

 

Liknande nyheter