Ekonomiska konsekvenser av deltidsarbete

jun 20, 2024

Att arbeta deltid kan ha stora ekonomiska konsekvenser. Om deltidsarbete är ett sätt att balansera familjelivet finns det flera viktiga faktorer att beakta. Närapå 50 procent av kvinnliga arbetare och en fjärdedel av kvinnliga tjänstemän arbetar deltid, medan motsvarande siffra för män är betydligt lägre. Oavsett kön är det viktigt att bli ekonomiskt kompenserad för minskade pensionsinkomster vid deltidsarbete.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Förstå ekonomiska konsekvenser av deltidsarbete

Pensionssystemet är utformat så att varje intjänad krona påverkar din framtida pension. Tidigare baserades pensionen på de bästa åren i arbetslivet, men nu påverkar alla år med inkomster. År med deltidsarbete kan därmed skapa stora hål i din framtida ekonomi som pensionär. Att spara till pensionen under dessa år är viktigt, men det kompenserar inte fullt ut för den minskade pensionen som deltidsarbete kan orsaka. Den som arbetar deltid riskerar också sämre löneutveckling, vilket i sin tur påverkar pensionsinbetalningarna även efter att man återgått till heltidsarbete.

 

Praktiska tips för att hantera deltidsarbete

Innan du beslutar dig för att gå ner i arbetstid, överväg noggrant de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Det är inte alltid möjligt att återgå till heltid om du ångrar dig. Försök få arbetsgivaren att frivilligt kompensera för förlorad tjänstepension. Det skadar aldrig att fråga om detta.

 1. Dela på deltidsarbetet
  Ett sätt att minimera de ekonomiska konsekvenserna är att båda i familjen arbetar deltid, till exempel 90 procent var, istället för att en arbetar 80 procent och den andra heltid. Detta ger en jämnare fördelning av både hemarbete och ekonomisk kompensation.
 2. Jobba deltid under rätt perioder
  För allmän pension spelar det stor roll när du väljer att gå ner i arbetstid. De första fyra åren efter att ditt barn fötts blir du automatiskt kompenserad genom pensionsrätt för barnår.
  För statligt anställda gäller full tjänstepension upp till att barnet fyller åtta år, medan privatanställda tjänstemän oftast är kompenserade i 13 månader.
 3. Kompensera för pensionsbortfall
  Om barnen är äldre än fyra år, förlorar du en del av din allmänna pension genom deltidsarbete. Det är därför viktigt att kompensera för förlorade pensionsinbetalningar så tidigt som möjligt, för att inte gå miste om ränta-på-ränta-effekten som påverkar din slutgiltiga pension.

 

 • Pensionsinkomster* – Inkomster du får när du har gått i pension.
 • Löneutveckling* – Förändring av din lön över tid.
 • Ränta-på-ränta-effekten* – Effekten av att få ränta på både ditt sparade kapital och tidigare intjänad ränta.
 • Tjänstepension* – Extra pension som din arbetsgivare betalar in åt dig utöver den allmänna pensionen.

 

Tips!

 • Planera sparandet noggrant: Se över ditt långsiktiga sparande för att kompensera för eventuella pensionsbortfall.
 • Förhandla med arbetsgivaren: Försök att få arbetsgivaren att kompensera för minskad tjänstepension.
 • Dela på deltiden: Om möjligt, dela deltiden mellan båda parterna för att minimera ekonomisk påverkan och fördela hemarbetet jämnt.

 

 

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

 

Källhänvisning: www.placera.se/placera/redaktionellt/2024/04/15/tank-pa-det-har-vid-deltid.html

 

Liknande nyheter