Höjning av passavgift från 1 maj 2024

jun 5, 2024

Från och med den 1 maj 2024 sker en höjning av passavgiften för att ansöka om ett vanligt pass och extra pass från 400 kronor till 500 kronor. Regeringen har beslutat om denna höjning av passavgift för att säkerställa att Polismyndigheten kan fortsätta att upprätthålla en hög servicenivå och för att undvika ett ökande underskott inom passverksamheten. Detta beslut är en del av en större strategi för att förbättra kostnadskontrollen och effektiviteten i Polismyndighetens avgiftsfinansierade verksamhet.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Ansökningsavgifterna ökas – Höjning av passavgift

Passverksamheten inom Polismyndigheten är beroende av ansökningsavgifterna för att täcka sina kostnader. En höjning av passavgift är nödvändig för att möta de ekonomiska krav som ställs för att upprätthålla en effektiv och fungerande service. Regeringen betonar att denna åtgärd är viktig för att säkerställa att passverksamheten kan fortsätta fungera utan att belasta statsbudgeten ytterligare.

I samband med höjningen av passavgift får Polismyndigheten i uppdrag att genomföra åtgärder för att förbättra kostnadskontrollen och effektiviteten inom den avgiftsfinansierade verksamheten. En analys från Ekonomistyrningsverket har pekat på behovet av en djupare granskning av kostnaderna för passverksamheten. Analysen visar att Polismyndigheten behöver bli bättre på att analysera och kontrollera sina kostnader för att undvika framtida ekonomiska problem.

  • Ansökningsavgiften* – kostnaden som betalas vid ansökan om pass.
  • Avgiftsfinansierad* – en verksamhet som bekostas genom avgifter från användarna.
  • Ekonomistyrningsverket* – en statlig myndighet som analyserar och ger råd om ekonomisk styrning.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källa: Regeringen.se (2024, 3 mars). Avgiften för pass höjs till 500 kronor. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/03/avgiften-for-pass-hojs-till-500-kronor/

Liknande nyheter