Höjda patientavgifter 2024: En ökad ekonomisk börda för sjuka

jun 5, 2024

Från och med 2024 kommer det höjda patientavgifter för besök på vårdcentraler och akutmottagningar i Sverige. Skillnaderna i patientavgifter mellan olika regioner är betydande, vilket innebär att kostnaderna för patienterna varierar kraftigt beroende på var de bor. I Västernorrland kostar ett besök på akuten nu 600 kronor, medan samma besök i Gävleborg endast kostar 250 kronor.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Regionernas ansträngda ekonomi har lett till att patienterna nu får bidra mer till finansieringen av vården. Enligt en kartläggning av SVT Nyheter har 11 av 21 regioner beslutat om att höja avgifterna för akutmottagningar, medan 10 regioner höjer avgifterna för besök till vårdcentraler. I Västra Götaland och Västmanland sker prishöjningarna i april respektive september i år, medan andra regioner redan har implementerat de nya avgifterna.

Stora variationer i vårdcentralavgifter. Höjda patientavgifter 2024

Kostnaden för att besöka en vårdcentral varierar kraftigt. I Jämtland Härjedalen höjdes patientavgiften vid årsskiftet från 300 till 400 kronor, vilket gör den till den högsta i landet. Samtidigt kostar ett besök i Blekinge och Kronoberg, som inte planerar några höjningar i år, bara 150 kronor. Anna Granevärn, hälso- och sjukvårdsdirektör i Jämtland Härjedalen, menar att höjda patientavgifter 2024 är nödvändig på grund av regionens ekonomiska utmaningar.

I Västernorrland är akutavgiften nu 600 kronor, den högsta i landet, medan de lägsta avgifterna på 250 kronor finns i Jönköping, Gävleborg och Kalmar. Regiondirektör Åsa Bellander förklarar att höjningen inte syftar till att öka intäkterna, utan till att styra patienter till rätt vårdnivå och minska överkonsumtionen av akutvård.

Ojämlik vårdproblem medför Höjda patientavgifter 2024

Naimi Johansson, forskare i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, anser att de stora prisskillnaderna är problematiska ur ett jämlikhetsperspektiv. Sjukvården ska enligt lag vara jämlik och baseras på behov. Hon ifrågasätter om det verkligen finns fler onödiga vårdbesök i vissa regioner, vilket skulle motivera högre patientavgifter, då hon inte sett någon sådan statistik.

Regionala prisökningar för vårdcentralbesök 2024

 • Jämtland Härjedalen: Från 300 till 400 kronor
 • Värmland: Från 200 till 300 kronor
 • Västerbotten: Från 200 till 300 kronor
 • Västra Götaland: Från 100 till 200 kronor
 • Gävleborg: Från 200 till 250 kronor
 • Kalmar: Från 200 till 250 kronor
 • Sörmland: Från 200 till 250 kronor
 • Västernorrland: Från 330 till 360 kronor
 • Stockholm: Från 250 till 275 kronor
 • Örebro: Från 200 till 220 kronor
 • Gotland, föreslagen höjning: Från 200 till 300 kronor

Regionala prisökningar för akutmottagningar 2024

 • Östergötland: Från 200 till 400 kronor
 • Västmanland: Från 340 till 540 kronor
 • Jämtland Härjedalen: Från 400 till 500 kronor
 • Värmland: Från 200 till 300 kronor
 • Västerbotten: Från 200 till 300 kronor
 • Västra Götaland: Från 300 till 400 kronor
 • Gävleborg: Från 200 till 250 kronor
 • Kalmar: Från 200 till 250 kronor
 • Sörmland: Från 400 till 450 kronor
 • Västernorrland: Från 550 till 600 kronor
 • Örebro: Från 400 till 440 kronor
 • Gotland, föreslagen höjning: Från 400 till 500 kronor

Tips!

 1. Förbered en vårdbudget: Planera din ekonomi för att täcka de ökade vårdkostnaderna genom att sätta undan pengar varje månad för framtida vårdbehov.
 2. Sök alternativ vård: Undersök om det finns alternativa vårdtjänster eller försäkringar som kan minska dina kostnader, som digitala vårdmöten eller privata sjukförsäkringar.
 3. Förebygg hälsoproblem: Investera i din hälsa genom att upprätthålla en hälsosam livsstil med regelbunden motion, en balanserad kost och regelbundna hälsokontroller för att minska behovet av akutvård.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källa: [SVT Nyheter](https://www.svt.se/nyheter/inrikes/i-ar-blir-varden-dyrare-for-de-sjuka-priserna-hojs-pa-akuten-och-vardcentralen)

Liknande nyheter