Då kan du gå i Pension som tidigast

maj 24, 2024

Ser du fram emot livet som pensionär? Beroende på ditt födelseår varierar det när du kan börja ta ut din allmänna pension.

I Sverige finns en riktålder som bestämmer vid vilken ålder du får tillgång till olika delar av den allmänna pensionen. Denna riktålder justeras efter den stigande medellivslängden i Sverige för att undvika att pensionerna minskar när befolkningen blir äldre.

Riktåldern bestäms varje år men tillämpas först sex år senare. Till exempel har riksdagen beslutat att riktåldern för åren 2020 till 2023 är 67 år, men detta gäller först från 2026 till 2029.

“Pensionsmyndigheten skriver att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension är tre år före riktåldern, alltså tidigast vid 64 års ålder när riktåldern är 67 år. För dem som är födda 1963 eller senare innebär det att de kan ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast,” säger Pensionsmyndigheten.

Yngre generationer kan inte veta den exakta riktåldern förrän riksdagen fattar beslut för deras årskull. Årligen görs dock en prognos över hur riktåldern förväntas utvecklas för olika generationer.

Född 1960: Din riktålder är 67 år. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år.
Född 1961: Din riktålder är 67 år. Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2024).
Född 1962: Din riktålder är 67 år. Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2025).
Född 1963: Din riktålder är enligt prognosen 67 år och för år 2027 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2027).
Född 1964: Din riktålder är 67 år, enligt prognosen. För 2028 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2028).
Född 1965: Din riktålder är 67 år, enligt prognosen. För år 2029 är riktåldern beslutad till 67 år. Därför kan du tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2029).
Född 1966: Din riktålder är 67 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år (2030).
Född 1967 till 1969: Din riktålder är 68 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år.
Född 1970 till 1980: Din riktålder är 68 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år.
Född 1981 till 1983: Din riktålder är 69 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år.
Född 1984 till 1996: Din riktålder är 69 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.
Född 1997 till 1999: Din riktålder är 70 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år.
Född 2000 till 2014: Din riktålder är 70 år, enligt prognosen. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67 år.

  • *Riktålder – Den ålder som bestämmer när du får börja ta ut pension.
  • *Medellivslängd – Genomsnittlig livslängd i en befolkning.
  • *Prognos – En förutsägelse om framtida utveckling.

Tips för att förbättra privatekonomin inför pensionen

  1. Planera din pension i förväg – Börja tidigt med att planera och spara inför pensionen. Använd pensionsprognoser för att få en uppfattning om dina framtida behov.
  2. Öka ditt pensionssparande – Sätt av en del av din inkomst varje månad till ett privat pensionssparande för att förstärka din framtida ekonomi.
  3. Håll dig uppdaterad om pensionsreglerna – Följ med i förändringar i pensionssystemet och justera dina sparplaner efter de nya riktlinjerna.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Liknande nyheter