Stora förändringar för Swish

maj 24, 2024

För att förhindra bedrägerier via Swish och onlineöverföringar inför bankerna nya åtgärder. Här är vad som gäller och hur det påverkar dig.

Fakta om bedrägerier

Brottsvinster från anmälda bedrägerier i miljarder kronor. Försök till bedrägerier inom parentes.

 • 2023: 7,5 miljarder, varav 2,3 miljarder från investeringsbedrägerier, 708 miljoner från telefonbedrägerier och 470 miljoner från romansbedrägerier (2,8 miljarder)
 • 2022: 5,8 (2,5)
 • 2021: 4,6 (1,5)
 • 2020: 4,2 (2,1)

Mörkertalet uppskattas av polisen ligga mellan 2 och 2,9 gånger den rapporterade summan, vilket skulle innebära att brottsvinsterna 2023 var mellan 15,3 och 21,4 miljarder kronor.

Bankernas nya åtgärder mot bedrägerier

Bedrägerierna ökar snabbt. Förra året steg anmälda bedrägeribrott med 22 procent, och brottsvinsterna nådde 7,5 miljarder kronor. Telefonbedrägerier är vanligast, där offer ofta luras att ge ut BankID-koder eller swisha pengar.

Polisen har krävt att bankerna tar krafttag mot problemet. Trots tidigare åtgärder har kontrollerna varit otillräckliga, vilket möjliggjort bedrägerierna. Efter påtryckningar från regeringen har Svenska bankföreningen nu presenterat ett nytt åtgärdspaket.

Förändringar i åtgärdspaketet

 • Tidsfördröjningar av transaktioner: Banker kan fördröja en misstänkt Swish- eller överföringstransaktion.
 • Beloppsgränser: Det blir en gräns för hur mycket som kan överföras och det blir svårare att ändra denna gräns.
 • Extra kontroll vid betalningar: Kunder erbjuds extra kontrollsteg, såsom notifieringar, krav på ytterligare godkännande eller telefonbekräftelse.

För att stärka säkerheten kan kunderna uppleva lite mer krångel, men det är för deras bästa.

Exakt hur åtgärderna implementeras kan variera mellan banker, men alla medlemsbanker kommer att införa någon form av säkerhetsförbättringar.

 • *Mörkertalet – Orapporterade eller oupptäckta fall som inte syns i statistiken.
 • *Notifiering – En meddelande om en händelse eller aktivitet.
 • *Implementera – Att införa eller genomföra en åtgärd eller förändring.

Tips för att förbättra privatekonomin och undvika bedrägerier

  1. Använd starka lösenord: Använd unika och starka lösenord för dina bank- och betalkonton för att minska risken för bedrägerier.
  2. Var försiktig med BankID: Dela aldrig din BankID-kod eller annan personlig information med någon via telefon eller internet.
  3. Aktivera notifikationer: Aktivera notifieringar för alla dina banktransaktioner för att snabbt upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Liknande nyheter