Bidraget Du Kan Ha Rätt Till

jun 10, 2024

Över 285 000 svenskar har möjlighet att få bidraget du kan ha rätt till – det särskilda tandvårdsbidraget (STB). Trots detta är det betydligt färre som faktiskt nyttjar denna möjlighet. Här kan du ta reda på om du är berättigad till bidraget och hur du kan ansöka om det.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Försäkringskassan delar ut det särskilda tandvårdsbidraget, vilket syftar till att reducera kostnaden för tandvård för vissa individer. Trots att cirka 285 600 svenskar har rätt till bidraget, var det bara 81 000 personer som utnyttjade det under det senaste året.

 

Vem kan få bidraget du kan ha rätt till?

För att kunna få bidraget du kan ha rätt till krävs det att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan påverka din tandhälsa negativt. Enligt Socialstyrelsen är de berättigade de som:

 • Är muntorra på grund av långvarig läkemedelsbehandling.
 • Är muntorra på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen.
 • Har Sjögrens syndrom.
 • Har kronisk obstruktiv lungsjukdom och ordinerats syrgas eller näringsdryck.
 • Har cystisk fibros.
 • Har ulcerös kolit.
 • Har Crohns sjukdom.
 • Har tarmsvikt.
 • Har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom.
 • Har svårinställd diabetes.
 • Genomgår dialysbehandling.
 • Är immunosupprimerade på grund av läkemedelsbehandling.
 • Har genomgått en organtransplantation.

Dessutom måste du fylla minst 24 år under året och vara försäkrad i Sverige.

 

Hur mycket är bidraget du kan ha rätt till?

Bidraget du kan ha rätt till uppgår till 600 kronor per halvår och ges ut den 1 januari och 1 juli varje år. Du kan inte spara bidraget mellan halvåren, men du kan dela upp summan mellan olika tandvårdsbesök under halvåret. Pengarna betalas inte ut direkt till dig, utan dras istället av från din tandvårdsräkning.

 

Så här tar du del av bidraget du kan ha rätt till

Om du har rätt till bidraget gör du så här för att ta del av det:

 1. Be din läkare att fylla i ett läkarintyg som bekräftar att du har en av de diagnoser som berättigar till STB.
 2. Ta med det ifyllda läkarintyget till din tandläkare eller tandhygienist. De bedömer om du har rätt till bidraget utifrån intyget. Tandläkaren måste vara ansluten till det statliga tandvårdsstödet.
 3. Om tandläkaren eller tandhygienisten bedömer att du är berättigad till STB, kommer de att begära att bidraget på 600 kr per halvår automatiskt dras av från din räkning via Försäkringskassan.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

 

Källhänvisning:
Nyheter24. “285 000 svenskar har rätt till okänt bidrag – är du en av dem?” Nyheter24 https://nyheter24.se/ekonomi/privatekonomi/1289009-285-000-svenskar-har-ratt-till-okant-bidrag-ar-du-en-av-dem

Liknande nyheter