Skatteverkets batteriavdrag förändras

jul 9, 2024

Ett nytt beslut från Skatterättsnämnden innebär att Skatteverkets batteriavdrag förändras. Nu kan även de som använder batterier för så kallade elstödstjänster ta del av skattereduktionen.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

I det senaste ställningstagandet om batteriavdraget meddelar Skatteverket att skattereduktionen även täcker batterier som delvis används för stödtjänster eller elprisarbitrage*. Stödtjänster innebär att privatpersoner lånar ut sitt batteri till elnätet mot kompensation i avtal med elbolag.

Det nya beskedet från Skatterättsnämnden har lett till att Skatteverkets batteriavdrag förändras. Enligt nämnden kan skattereduktion beviljas även om batterier inte enbart används för att lagra egenproducerad el.

”Lagstiftarens syfte med skattereduktionen för grön teknik är att främja produktionen av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad el. Skattereduktionen ska uppmuntra hushåll att installera exempelvis solceller och möjliggöra lagring av egenproducerad el för framtida behov”, förklarar Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Avdraget för batteriinstallationer är en del av skattereduktionspaketet för grön teknik.

 

Skatteverkets batteriavdrag förändras: Så fungerar skattereduktionen för grön teknik

Sedan 1 januari 2021 kan privatpersoner få skattereduktion för installation av grön teknik, vilket omfattar kostnader för både arbete och material. Resor, utrustning och projektering täcks inte av avdraget.

✔ Installation av nätanslutet solcellssystem Skattereduktion ges med högst 20 procent av kostnaden för arbete och material.

✔ Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.

✔ Installation av laddningspunkt till elfordon Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Skatteverkets nya ställningstagande trädde i kraft den 4 juli. Pia Blank Thörnroos förklarar att de som köpt ett batteri under första halvåret och fått avslag på sitt avdrag nu kan begära omprövning.

Frågan om avdraget aktualiserades i början av 2024 när Skatteverket klargjorde villkoren för batteristödet. Myndigheten bedömde då att skattereduktionen endast gällde batterier som användes för att lagra hushållets egenproducerade el. Beslutet kritiserades av bland andra Villaägarna.

Skatteverket övervägde att överklaga Skatterättsnämndens utlåtande men valde att avstå. ”Det är en lagtolkningsfråga som har påverkat många”, säger Pia Blank Thörnroos och påpekar att lagen fortfarande är otydlig. Två instanser har gjort helt olika tolkningar, och Skatteverket har bett regeringen att se över lagstiftningen.

Elprisarbitrage* – Köpa el när priset är lågt och sälja när priset är högt.

 

Vill du få till en sund ekonomi där du kan spendera utan ångest? Gå vår kurs

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källhänvisning: Privata Affärer – Skatteverket tvärvänder om batteriavdraget: https://www.privataaffarer.se/privatekonomi/skatt/skatteverket-tvarvander-om-batteriavdraget/

Liknande nyheter