Regeringen Inför Skattefrihet på ISK

jun 1, 2024

Regeringen går vidare med förslaget att låta 300 000 kronor på ISK-konton vara skattefria, trots tung kritik från flera remissinstanser.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

I ett pressmeddelande skriver regeringen att lagrådsremissen nu lämnas över till Lagrådet. I remissen föreslås en skattefri grundnivå för sparande på investeringskonton, kända som ISK-konton. Gränsen för skattefrihet sätts till 300 000 kronor och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Regeringen påpekar samtidigt att förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025, och dess omfattning beror på det ekonomiska läget och reformutrymmet.

Förslaget mötte stark kritik under remissrundan, där bland annat Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI) var negativa.

Remissinstans: En organisation som får möjlighet att yttra sig över ett lagförslag
Lagrådet: Ett juridiskt organ som granskar lagförslag innan de antas av riksdagen
Budgetproposition: Ett förslag från regeringen till riksdagen om hur statens inkomster och utgifter ska fördelas

 

Tips!

  1. Utnyttja skattefriheten: Placera upp till 300 000 kronor i ISK för att maximera skattefördelarna och öka ditt sparande effektivt.
  2. Diversifiera ditt sparande: Överväg att sprida ditt sparande på flera olika investeringsformer för att minska risken och optimera avkastningen.
  3. Håll dig uppdaterad: Följ de senaste nyheterna om skatteförändringar och justera din sparstrategi i enlighet med nya lagar och regler.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källa: Svenska Dagbladet, “Regeringen går vidare med ISK-förslag”, 2023. https://www.svd.se/a/W0O5XL/regeringen-gar-vidare-med-isk-forslag

 

Liknande nyheter