Jobba vidare efter pensionsåldern – Så många är det

jun 16, 2024

Att jobba vidare efter pensionsåldern blir allt mer populärt. Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) ökar andelen pensionärer som fortsätter att arbeta stadigt.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

I Sverige finns det över två miljoner personer som är 65 år eller äldre. Genomsnittlig allmän pension för 2024 är 16 700 kronor per månad för män, 14 400 kronor för kvinnor och 15 500 kronor för alla.

Under 2022 var omkring 261 000 av landets pensionärer så kallade “jobbonärer”, alltså pensionärer som väljer att jobba vidare efter pensionsåldern.

När och om man väljer att lämna arbetslivet beror på många faktorer. Vissa väljer att förtidspensionera sig, medan andra föredrar att jobba vidare efter pensionsåldern. De ekonomiska förutsättningarna spelar ofta en stor roll i detta beslut.

 

Regeringens nya beslut om riktåldern

Regeringen har nyligen beslutat att ändra riktåldern för pension till 67 år från 2030. Detta innebär att man tidigast kan ta ut sin allmänna pension vid 67 års ålder. De som väljer att jobba vidare efter pensionsåldern kan dock få ett rejält tillskott i pensionen eftersom ett par extra år i arbetslivet ökar den framtida utbetalningen.

 

Fler jobbonärer i Sverige

Att jobba vidare efter pensionsåldern har blivit vanligare. Många väljer att fortsätta arbeta för att dryga ut pensionen, antingen på heltid eller deltid. Under de senaste två decennierna har sysselsättningen bland äldre fördubblats enligt SCBs siffror.

Enligt Louise Stener, statistiker på SCB, har sysselsättningsgraden för personer mellan 65 och 74 år ökat från 10 procent 2001 till 20 procent 2023. För pensionärer i åldrarna 75-89 år var sysselsättningsgraden 7 procent under 2023, vilket motsvarar 65 700 individer.

 

Arbetsmönster och branscher

SCBs rapport visar att arbetstiden förändrats samtidigt som sysselsättningen ökat. Män arbetar oftare fler timmar per vecka jämfört med kvinnor, medan fler kvinnor väljer att gå ner till deltid. Vanligt är att de som jobbar vidare efter pensionsåldern fortsätter inom samma yrke eller bransch.

Enligt Charlotte Breitz, också statistiker på SCB, arbetar äldre kvinnor främst inom vård och omsorg, medan många äldre män arbetar inom finansiell verksamhet och företagstjänster.

SCBs rapport är baserad på statistik från arbetskraftsundersökningar och omfattar personer i åldrarna 55-89 år i Sverige.

 

Sysselsättningsgrad – Andelen av befolkningen som är anställd eller aktivt söker arbete.
Riktåldern – Den ålder som används som riktmärke för pensionsuttag.

 

Tips!

  1. Planera din pension i förväg – Gör en budget för din pension och överväg om det är ekonomiskt fördelaktigt att fortsätta jobba några extra år.
  2. Utforska deltidsarbete – Om du inte vill jobba heltid kan deltidsarbete vara ett bra alternativ för att öka din inkomst samtidigt som du njuter av mer fritid.
  3. Utnyttja skatteförmåner – Undersök vilka skatteförmåner som finns för pensionärer som fortsätter att arbeta. Dessa kan göra en stor skillnad i din totala inkomst.

 

 

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

**Källhänvisning**
https://nyheter24.se/ekonomi/privatekonomi/1246581-sa-sparar-du-till-pensionen-beroende-pa-nar-du-ar-fodd

 

Liknande nyheter