Försäkringar: Vad behöver du och varför?

jun 21, 2024

Försäkringar: Vad behöver du och varför? Försäkringar är en viktig del av en sund privatekonomi eftersom de skyddar dig mot oförutsedda händelser som kan ha allvarliga ekonomiska konsekvenser. Denna guide ger en översikt över de vanligaste försäkringarna som finns och hur du bestämmer vilka du behöver.

 

Förstå de olika typerna av försäkringar

Steg 1: Förstå de olika typerna av försäkringar

Livförsäkring:

 • Vad är det?: En försäkring som betalar ut ett engångsbelopp eller regelbundna betalningar till dina efterlevande om du avlider.
 • Varför behövs det?: För att skydda din familjs ekonomiska framtid, täcka utgifter som bolån, utbildning och vardagskostnader.
 • Vem behöver det?: Personer med försörjningsansvar, som har familj eller anhöriga som är ekonomiskt beroende av dem.

 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring:

 • Vad är det?: En försäkring som ger ekonomiskt stöd vid långvarig sjukdom eller olycksfall som leder till invaliditet eller arbetsoförmåga.
 • Varför behövs det?: För att täcka inkomstbortfall och extra kostnader för vård och rehabilitering.
 • Vem behöver det?: Alla, men särskilt personer med barn och de med höga levnadskostnader.
 • Kan ge ersättning för:
  bestående skada (medicinsk invaliditet)
  bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  kostnader i samband med vård vid olycksfall
  vissa allvarliga diagnoser
  dödsfall

 

Olycksfallsförsäkring:

 • Vad är det?: En försäkring som kan ge ersättning om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada.
 • Varför behövs det?: För att täcka ge dig ersättning för både dina skador och merkostnader som beror på dem. Ersättningen kan betalas ut i form av ett fast belopp eller beräknat på det försäkringsbelopp du har valt.
 • Vem behöver det?: I princip alla
 • Kan ge ersättning för:
  ärr
  kostnader i samband med vård
  bestående kroppsskada eller arbetsoförmåga.

 

Hemförsäkring:

 • Vad är det?: En försäkring som skyddar ditt hem och dina saker mot skador, stöld och andra oförutsedda händelser. Det ingår även reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd i en hemförsäkring.
 • Varför behövs det?: För att skydda ditt hem och dina saker och ge ansvarsskydd om någon skadas i ditt hem.
 • Vem behöver det?: Du behöver en hemförsäkring, oavsett hur du bor.

 

Bilförsäkring:

 • Vad är det?: En Trafikförsäkring ersätter personskador och en del sakskador på andra människor/saker. Men för att du ska bli ersatt om det händer dig eller ditt fordon någonting så behöver du en halv- eller helförsäkring. I en halv- eller helförsäkring ingår en Trafikförsäkring.
 • Varför behövs det?: För att täcka kostnader för skador och ansvarsskyldighet vid trafikolyckor.
 • Vem behöver det?: Alla som äger och kör en bil.

 

Reseförsäkring:

 • Vad är det?: En försäkring som skyddar dig mot ekonomiska förluster och ger hjälp vid sjukdom, olycka eller annan nödsituation när du reser.
  Om du ska på en vanlig semesterresa så räcker oftast reseskyddet i din hemförsäkring. Det hjälper dig till exempel om du blir akut sjuk eller är med om en olycka. Ska du vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga ditt reseskydd eller köpa en separat reseförsäkring. Har du ingen hemförsäkring kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd.
 • Varför behövs det?: För att täcka medicinska kostnader, avbokningar och förlorat bagage när du är utomlands.
 • Vem behöver det?: Alla som reser, särskilt utomlands.

 

Inkomstförsäkring:

 • Vad är det?: En försäkring som ger ekonomiskt stöd vid arbetslöshet utöver a-kassan.
 • Varför behövs det?: För att säkerställa att du kan upprätthålla din levnadsstandard om du skulle bli arbetslös.
 • Vem behöver det?: Personer som är beroende av sin inkomst och som inte har en stor ekonomisk buffert.

 

Bestäm vad du behöver

Steg 2: Bestäm vad du behöver

Analysera din livssituation:

 • Fundera över din familjesituation, boendesituation och arbetsförhållanden.
 • Identifiera de största ekonomiska riskerna du står inför.

 

Utvärdera dina befintliga skydd:

 • Kolla vad som ingår i dina befintliga försäkringar
 • Bedöm om det finns luckor i ditt nuvarande försäkringsskydd.

 

Prioritera dina behov:

 • Baserat på din analys, prioritera vilka försäkringar som är mest kritiska för dig.
 • Överväg kostnaden för att vara oförsäkrad jämfört med premiekostnaden för försäkringarna.

 

Välj rätt försäkringar

Steg 3: Välj rätt 

Jämför olika försäkringsbolag:

 • Använd jämförelsesajter och be om offerter från olika försäkringsbolag.
 • Jämför priser, villkor och kundrecensioner.

 

Läs igenom villkoren noggrant:

 • Förstå vad som täcks och vad som inte täcks av försäkringen.
 • Kontrollera eventuella självrisker och undantag i försäkringspolicyn.

 

Tänk på framtida förändringar:

 • Välj försäkringar som kan anpassas om din livssituation förändras, till exempel vid giftermål, barn, köp av bostad eller byte av jobb.

 

Håll dina försäkringar uppdaterade

Steg 4: Håll dina försäkringar uppdaterade

Uppdatera dina försäkringar vid större livsförändringar:
Se över och uppdatera dina försäkringar när du går igenom stora livshändelser som giftermål, skilsmässa, födelse av barn eller köp av bostad.

Granska dina försäkringar årligen:
Gör en årlig översyn av dina försäkringar för att säkerställa att de fortfarande uppfyller dina behov och att du får bästa möjliga pris.

 

Tips för att hantera försäkringar

Tips för att hantera försäkringar

Automatisera betalningar:
Ställ in automatiska betalningar för dina försäkringspremier för att undvika att missa en betalning och riskera att bli utan skydd.

Använd försäkringsappar:
Många försäkringsbolag erbjuder appar som gör det enklare att hålla koll på dina försäkringar och göra anspråk.

Sök råd vid behov:
Om du är osäker på vilka försäkringar du behöver, överväg att prata med en försäkringsrådgivare eller ekonomisk rådgivare.

 

Vill du få till en sund ekonomi där du kan spendera utan ångest? Gå vår kurs

 

Allt gott!


/Niklas Bergh, Vardagsekonomi

Liknande nyheter