Amorteringsunderlag utan dröjsmål: Nytt krav från Finansinspektionen

jul 11, 2024

Från september kommer banker och bolåneföretag att vara skyldiga att leverera amorteringsunderlag utan dröjsmål och i digital form. Detta nya krav syftar till att underlätta för kunderna att få tillgång till sina amorteringsunderlag och förväntas öka rörligheten på bolånemarknaden.

 

LÄS: Så begär du ut ett amorteringsunderlag idag 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Alla som har ett bolån, vare sig det är hos en bank eller ett annat bolåneföretag, behöver ett amorteringsunderlag för att kunna byta långivare. Utan detta underlag kan övergången inte genomföras. Idag är det ofta svårt för kunder att få tillgång till dessa dokument digitalt.

Finansinspektionen har därför beslutat att både mottagning och leverans av amorteringsunderlag ska ske digitalt och utan dröjsmål. Underlagen ska tillhandahållas snabbt och effektivt, utan onödiga förseningar. Detta meddelade Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

− Detta är en konkret åtgärd för att stärka konsumenternas position på bolånemarknaden. Många kunder upplever att det är svårt att påverka sin situation och att det är krångligt att flytta sitt bolån. En bidragande orsak är att långivare ibland försenar eller försvårar utlämnandet av amorteringsunderlag, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen, i en skriftlig kommentar.

Genom att säkerställa att amorteringsunderlag utan dröjsmål kan erhållas digitalt, förväntas rörligheten och konkurrensen mellan banker öka, enligt myndigheten. De nya reglerna träder i kraft den 1 september 2024.

Tidigare har Finansinspektionen föreslagit en ny metod för att beräkna ränteskillnadsersättning, vilket gör det enklare att bryta bolån i förtid. Dessutom arbetar myndigheten på ytterligare åtgärder för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Dessa åtgärder kommer att presenteras i slutet av maj.

Amorteringsunderlag – Ett dokument som visar hur mycket av ett bolån som återstår att betala.
Finansinspektionen – En svensk myndighet som övervakar finansmarknaderna.

 

LÄS: Så begär du ut ett amorteringsunderlag idag 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källa: Realtid. (2023). Nytt krav från FI: Amorteringsunderlag ska lämnas digitalt och snabbt. Hämtad från https://www.realtid.se/nytt-krav-fran-fi-amorteringsunderlag-ska-lamnas-digitalt-och-snabbt/

Liknande nyheter