Nya regler för föräldrapenning – Farmor kan nu få föräldrapenning

jul 5, 2024

Från och med 1 juli 2024 träder nya regler för föräldrapenning i kraft. Dessa förändringar påverkar föräldrar som planerar att ta ut föräldrapenning och dubbeldagar. Det är särskilt viktigt för föräldrar med barn födda före detta datum att känna till de nya reglerna.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Fler dubbeldagar fram till barnet är 15 månader

En av de stora förändringarna i de nya reglerna för föräldrapenning är att antalet dubbeldagar ökar till 60. Dubbeldagar innebär att båda föräldrarna kan vara lediga samtidigt och få föräldrapenning. Tidigare kunde föräldrar endast ta ut 30 dubbeldagar fram till barnets ettårsdag. Nu kan dessa dubbeldagar tas ut tills barnet fyller 15 månader.

Det är dock viktigt att notera att det totala antalet föräldrapenningdagar inte förändras. När föräldrar tar ut en dubbeldag räknas det som två föräldrapenningdagar eftersom båda föräldrarna tar ut varsin dag samtidigt. Om ni exempelvis tar ut 20 dubbeldagar, har ni använt 40 föräldrapenningdagar.

 

Hur många dubbeldagar har vi kvar?

Antalet dubbeldagar ni har kvar för ert barn beror på hur många ni redan har använt och hur gammalt barnet är när de nya reglerna börjar gälla. Om ditt barn är fött före 1 april 2023 får ni inga nya dubbeldagar eftersom barnet är äldre än 15 månader den 1 juli 2024. För att se hur många dubbeldagar som finns kvar kan ni logga in på tjänsten “Min föräldrapenning”.

 

Möjlighet att föra över föräldrapenning till andra

En annan viktig förändring är att föräldrar från och med 1 juli 2024 kan föra över upp till 45 föräldrapenningdagar till någon annan än barnets vårdnadshavare eller sambo. För ensamstående vårdnadshavare är det möjligt att föra över upp till 90 dagar per barn.

Den person som dagarna förs över till måste vara försäkrad i Sverige och får inte arbeta, söka arbete eller studera under tiden hen får föräldrapenning. Ersättningen baseras på mottagarens egen sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilket innebär att föräldrapenningen beräknas utifrån hens årliga inkomst. Även pensionärer och andra utan SGI kan få föräldrapenning.

Dubbeldagar* – dagar då båda föräldrarna är föräldralediga samtidigt och får föräldrapenning.
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)* – den årliga inkomst som används för att beräkna sjukpenning och föräldrapenning.
Vårdnadshavare* – person som har den juridiska rätten och ansvaret för ett barn.

 

Vill du få till en sund ekonomi där du kan spendera utan ångest? Gå vår kurs

 

Tre tips för att förbättra din privatekonomi vid föräldraledighet

  1. Planera föräldrapenningen noga: Skapa en plan för hur ni ska ta ut föräldrapenningdagarna för att maximera ersättningen och täcka så många månader som möjligt.
  2. Spara innan föräldraledigheten: Bygg upp en buffert innan barnet föds för att ha extra ekonomisk trygghet under föräldraledigheten.
  3. Utforska andra förmåner: Kolla upp om ni har rätt till andra förmåner och bidrag, som bostadsbidrag eller barnbidrag, för att förbättra er ekonomiska situation.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

**Källhänvisning:**
Finanstid. “Nu kan farfar få föräldrapenning – nya regler för föräldrapenning träder i kraft”. https://finanstid.se/nu-kan-farfar-fa-foraldrapenning-nya-regler-for-foraldrapenning-trader-i-kraft/.

Liknande nyheter