Löneökningen i Sverige 2023

jun 3, 2024

Lönerna ökade med 4,5 procent i mars jämfört med samma månad förra året, enligt nya siffror från Medlingsinstitutet.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Reallönerna steg med 2,3 procent, justerat för ränteförändringar (KPIF). Inklusive ränteeffekter (KPI) var ökningen 0,4 procent.

“För första gången på två och ett halvt år ökar lönerna snabbare än konsumentprisindex inklusive räntekostnader,” säger Petter Hällberg, makroekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Under årets första kvartal var den genomsnittliga löneökningstakten 4,4 procent för hela ekonomin, 4,6 procent inom näringslivet och 3,7 procent inom offentlig sektor.

reallönerna* – löner justerade för inflation.
ränteeffekter* – påverkan av räntor på ekonomiska variabler.
makroekonom* – en ekonom som studerar ekonomin på bred nivå.

 

Tips för att förbättra din privatekonomi när lönerna ökar:

  1. Spara överskottet: Lägg undan den extra inkomsten för framtida behov.
  2. Betala av skulder: Använd löneökningen för att minska dina lån.
  3. Investera klokt: Överväg att investera i aktier eller fonder för långsiktig avkastning.

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

**Källa:**
Nyheter24: “Vändningen – nu tar lönerna fart”
Länk: [Nyheter24](https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/1286473-vandningen-nu-tar-lonerna-fart)

Liknande nyheter