Försäkringsskydd för cykelstöld

jul 1, 2024

Sommar och sol innebär högsäsong för cykeltjuvarna, vilket gör att försäkringsskydd för cykelstöld blir extra viktigt. De flesta hemförsäkringar inkluderar ett stöldskydd, men det finns stora skillnader i ersättningsbeloppen mellan olika försäkringsbolag.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

En jämförelse från Konsumenternas Försäkringsbyrå visar att majoriteten av hemförsäkringarna på marknaden täcker cykelstölder. Däremot är det stora variationer i de ersättningsbelopp som betalas ut vid en cykelstöld, vilket är viktigt att vara medveten om för att få bästa möjliga skydd.

 

Variationer i försäkringsskydd för cykelstöld

Enligt konsumentorganisationen varierar maxbeloppet för ersättning från 20 000 upp till 100 000 kr beroende på försäkringsbolag. Förra året betalade försäkringsbolagen i genomsnitt ut 6 600 kr för en stulen cykel, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring. För att minska risken för stöld rekommenderas det att låsa cykeln med ett certifierat lås och att låsa fast både ramen och hjulen i ett fast objekt.

 

Tips för att minska risken för cykelstöld

  • Lås cykeln med ett certifierat lås.
  • Lås fast cykelns ram och hjul i ett fast objekt som ett träd eller en lyktstolpe.
  • Lås batteriet på din elcykel om du ska lämna cykeln en kortare stund och ta med batteriet om du ska lämna cykeln en längre stund.
  • Märk cykeln med Märk-DNA.
  • Om du har en elsparkcykel, lås fast den i ett fast objekt med ett godkänt kättinglås.

Konsumenternas Försäkringsbyrå påpekar även att självrisken vid cykelstölder ofta är hög, många gånger runt 25 procent av cykelns värde. Därför är det bra att kontrollera hur just din hemförsäkring gäller vid cykelstöld, särskilt om du har eller planerar att köpa en dyr cykel.

 

Försäkringsskydd för elcyklar och elsparkcyklar

När det gäller elcyklar och elsparkcyklar är det viktigt att fordonet klassas som en cykel för att omfattas av hemförsäkringen. För större elsparkcyklar krävs en trafikförsäkring från årsskiftet, vilket innebär att en särskild försäkring behövs för att få ersättning vid stöld och skada.

“Eftersom det är stora skillnader i vilken ersättning du kan få för din cykel är det bra att kontrollera hur just din hemförsäkring gäller vid en cykelstöld, i synnerhet om du har eller ska köpa en dyr cykel”, säger Camilla Kågström, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

  • Maxbelopp* – det högsta belopp som kan betalas ut av försäkringen.
  • Självrisk* – den del av skadekostnaden som försäkringstagaren själv måste betala.
  • Branschorganisation* – en organisation som representerar företag inom en viss bransch.

 

 

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Källhänvisning:
Privata Affärer, “Högsäsong för cykeltjuvar – så ser försäkringsskyddet ut”, tillgänglig på: [Privata Affärer Artikel](https://www.privataaffarer.se/privatekonomi/forsakringar/hogsasong-for-cykeltjuvar-sa-ser-forsakringsskyddet-ut/)

 

Liknande nyheter