Solstormars Påverkan på Sveriges Elförsörjning

maj 13, 2024

Sverige uppvisade sårbarhet under den extrema solstorm som ägde rum i maj. Då solstormenassocierade partiklar störde jordens magnetfält, vilket framkallade geomagnetiska störningar, riskerade Sverige att förlora tillförlitlig elförsörjning. Solflares* och coronal mass utsläpp* från solstormar kan orsaka skador på powergridinfrastruktur*. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), sjönk jordens magnetfält till sitt lägsta nivå på 50 år. MSB föreslår åtgärder som att ”svängutrustning”* och överföringsledningar är utformade för att klara vindbelastningar motsvarande en 10-års storm. Detta skulle reducera skador och därmed strömförluster.

solflares* – utbrott på solen som mestadels består av ljus och radiovågor.
coronal mass utsläpp* – en massiv utplåning av magnetiskt fält och plasma från solens korona.
powergridinfrastruktur* – nätverk för elektricitet.
svängutrustning* – maskiner inom elproduktion som transformatorer, generatorer, etc.

 

3 Tips!

  1. Ha en nödplan för elbortfall. Om elnätet påverkas av en solstorm kan det vara bra att ha en back-up plan som inkluderar användning av gas för värme och matlagning.
  2. Investera i solceller som fungerar oberoende av elnätet. Om elproduktionen störs kan dessa fortfarande fungera.
  3. För att vara på säkra sidan, överväga att köpa en generator. Speciellt om ditt hus är beroende av elektricitet för viktiga saker som exvis värme och matlagning.

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev