6-timmars arbetsdag förbättrar välmåendet

maj 14, 2024

En studie som utförts av Linköpings universitet och Malmö universitet visar att kortare arbetstid kan ha positiva effekter på de anställdas välmående samt arbetsmiljön. Försöket gällde en 6-timmars arbetsdag, utan lönesänkning, i två år på ett hem för äldre. Studien visar att personalen upplevde ökad energi, bättre hälsa och ökad lust att gå till jobbet jämfört med dem som hade standard 8-timmars dag. Projektet kostade kommunen extra pengar, men ledde till färre sjukdagar och lägre personalomsättning. Detta gör att projektet kan skapa en ekonomisk vinst på lång sikt.

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev