Bilresor Billigare än Kollektivtrafik: Studie

maj 15, 2024

Bilresor blir allt billigare i Sverige, samtidigt som kostnaden för att använda kollektivtrafiken ständigt ökar, enligt en ny granskning. Efter undersökningen framkom att priset på drivmedel minskat med 1-1,5 % (med borträknad inflation) jämfört med nivåer från år 2014. Å andra sidan har priserna för resor i kollektivtrafiken ökat med 10% över inflationen under samma tid. Denna trend förväntas fortsätta. Förenklad bilhantering tack vare tekniska framsteg och lägre drivmedelskostnader motiverar fler att välja bilen framför kollektivtrafiken.

*Inflation – En ökning av prisnivån på varor och tjälltjänster i ett land under en viss tid, vilket minskar pengars köpkraft.

Tips!

  1. Använd alternativa transportmedel: Gå eller cykla på mindre avstånd, det är både miljövänligt och snällt mot plånboken.
  2. Tillämpa samåkning – genom att dela bilresor med andra kan man dela på drivmedelskostnaderna och spara pengar

 

 

Niklas Bergh driver sociala media kontot @Vardagsekonomi på Instagram, TikTok och Facebook och har ett stort intresse för allt som rör privatekonomi

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev