Vardagsekonomi

Bensinskatt

På fredagen den 28 april kostade bensin 19,64 kronor per liter, varav 52 procent eller 10,24 kronor utgjordes av skatter


Vilka olika skatter?

 Bensinskatt inkluderar koldioxidskatt, energiskatt och moms. Skatterna är uppdelade i fasta och rörliga delar, där de fasta skatterna består av energiskatt, koldioxidskatt och moms på dessa skatter, medan momsen på produktionskostnad och bruttomarginal utgör den rörliga delen.

Vad påverkar priset?

Den senaste skatteförändringen skedde den 1 januari 2023, vilket sänkte skatten på bensin under tre år med 80 öre per liter. En annan faktor som påverkar priset på bensin är reduktionsplikten som infördes den 1 juli 2018. Detta är inget skattekrav, utan det är ett styrmedel som tvingar svenska drivmedelsleverantörer att blanda in biodrivmedel i bensinen, vilket höjer produktionskostnaderna och därmed priset på bensin. .

 

Var går intäkterna?

Tidigare var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, men idag går intäkterna från bensinskatten direkt till den gemensamma statskassan. Nedan finns en tabell som visar hur priset på bensin fördelas på olika komponenter.

 

Bensinpris och skatt, fredagen den 28:e april

  • Produktkostnad och bruttomarginal: 9,4 kronor/liter
  • Moms på bensinen*: 2,35 kronor
  • Energiskatt: 3,44 kronor/liter
  • Koldioxidskatt: 2,87 kronor/liter
  • Moms på skatten*: 1,58 kronor

Sammanlagt:

  • Pris vid pump: 19,64 kronor/liter
  • Skatt: 10,24 kronor/liter
  • Skattens andel av priset: 52,1 procent.