Vardagsekonomi

Villapriset minskar

Villapriset minskar medan bostadsrätter håller ställningarna I september noterades ett fall i villapriset på 1,9 procent, enligt siffror från SBAB Booli Housing Price Index. Samtidigt visade lägenhetspriserna ingen förändring, enligt uppgifter från nyhetsbyrån Direkt. Överlag sjönk bostadspriserna i Sverige med 1,3 procent under samma period.

villapriset

Villapriset har minskat

Trots denna nedgång, när man justerar för säsongseffekter, förblir bostadspriserna på samma nivå som under den tidigare månaden. Det är intressant att notera att sedan priserna nådde sin topp under våren 2022, har villapriset minskat med nästan 13 procent.

Villapriset mot reallöner

Robert Boije, chefekonom på SBAB, kommenterar situationen och framhåller att bostadspriserna generellt har visat en imponerande stabilitet. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den markanta ränteuppgången och de minskade reallönerna. Detta pekar på villaprisets betydelse i den svenska fastighetsmarknaden och hur det kan påverka hela sektorn.

omni.se/villapriserna-faller-plata-for-bostadsratter/a/y6drOr

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *