Vardagsekonomi

Svenskarna väljer hållbart sparande

Sparande. Svensk ekonomi har genomgått en krävande period med hög inflation och aggressiva räntehöjningar från Riksbanken. Trots detta har många svenskar reviderat sina ekonomiska vanor och försöker hantera ökade kostnader mer effektivt.

Ökande intresse för hållbart sparande

Till trots för rådande ekonomisk osäkerhet och en svag konjunktur har det uppstått en oväntad trend bland svenskar – ett växande intresse för hållbart sparande. Swedbank har rapporterat att över 40 procent av svenskarna nu sparar i hållbara fonder, en ökning från 25 procent för några år sedan. Dessutom överväger ytterligare 30 procent att ansluta sig till denna sparform.

Hållbart sparande som drivkraft

Hållbart sparande involverar investeringar i fonder som aktivt arbetar för en mer hållbar utveckling i samhället. Många ser detta som ett sätt att bidra till en mer hållbar framtid, trots de ekonomiska utmaningarna som följer med hög inflation och räntehöjningar.

Ökat medvetande om klimatpåverkan

Medvetenheten om klimatförändringar och deras påverkan på både miljön och ekonomin har ökat. Sommaren skyfall och höga elpriser under vintern har påmint människor om dessa påverkningar.

Hållbarhetsmål och fokus på etik

Svenska sparare vill vara med och skapa bättre förutsättningar för planeten genom att investera enligt specifika hållbarhetsmål. Många fokuserar på att undvika oetiska och ohållbara placeringar samt strävar efter att påverka utvecklingen mot en mer rättvis och hållbar värld.

Avkastning och ekonomisk utmaning

Trots en kärvare ekonomisk situation har intresset för hållbara investeringar ökat. Sparare ser möjligheten till avkastning som en motivation att välja investeringar baserade på hållbarhetskriterier.

Hållbarhet och tillväxt

Hållbarhetsekonom Madelén Falkenhäll betonar att företag med en stark hållbarhetsprofil sannolikt kommer att fortsätta utvecklas och växa, vilket kan resultera i en mer hållbar framtid.

källa: www.marcusoscarsson.se/ekonomi-ovantad-forandring-bland-svenskarnas-sparande/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *