Vardagsekonomi

Svenska hushåll satsar stort på julklappar

Julklappar. En färsk undersökning från Länsförsäkringar, genomförd av Kantar Sifo, avslöjar att svenska hushåll planerar att spendera i genomsnitt 2 667 kronor per barn på julklappar i år. Denna julklappsbudget påverkas av inkomstnivå och familjesituation, där höginkomsttagares barn förväntas få nästan dubbelt så dyra julklappar jämfört med låginkomsttagares barn.

Familjeekonomi och inkomstnivå avgör julklappsbudgeten

Undersökningen pekar på tydliga skillnader i julklappsbudgeten baserat på familjens ekonomi. Hushåll med högre inkomster spenderar mer på julklappar till sina barn, medan låginkomsttagares barn får presenter som är betydligt mer prisvärda. Ungefär 22 procent av hushållen planerar att lägga över 4 000 kronor per barn på julklappar, medan 15 procent har en mer begränsad budget och tänker spendera mindre än 1 000 kronor per barn.

Svenska hushåll drar ner på julklappsbudgeten

I linje med detta visar en nylig undersökning från SBAB att var tredje person planerar att minska sina julklappsinköp jämfört med föregående år. Den primära orsaken till denna minskning är den ekonomiska osäkerheten som många upplever. Ett ökat fokus på ekonomin innebär att fler svenskar kommer att vara mer återhållsamma när det gäller julklappsköp, vilket kan påverka detaljhandeln under den kommande högtiden.

Källa: https://www.omni.se/sok?q=julklappar&tab=articles

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *