Vardagsekonomi

Sekretesspolicy

Senaste uppdatering: 2021-02-19

Vardagsekonomi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder vår app. Sekretesspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. 

Vi måste justera sekretesspolicyn i takt med att både tekniken och vår företagsamhet utvecklas. Vi vill därför rekommendera att du regelbundet läser vår sekretesspolicy för att se till att du hela tiden är uppdaterad med hur vi använder dina personuppgifter.

Underåriga

Det är viktigt för oss att barns säkerhet och integritet skyddas på nätet och därför ska barn under 13 år endast använda den här appen tillsammans med vuxen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter som du själv väljer att lämna in till oss när du skapar ett konto

 • Namn och e-postadress
 • Användar-ID och lösenord

Användargenererade personuppgifter när du använder ditt konto

 • Användardata

Personlig data som du lämnar på andra sätt

 • Svar som du lämnar när du deltar i tävlingar och undersökningar
 • Användarinformation som du väljer att lämna till oss för forskningsändamål (betyg, omdömen, svar på undersökningar och andra förfrågningar)

Personuppgifter som vi samlar in från tredje parter

 • Vi kan använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du använder vår app och samla in information för att kunna förbättra och individanpassa annonser och marknadsföring för dig. 

Varför samlar vi in dina personuppgifter? 

Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För vårt avtalsförhållandes skull
 • För att meddela dig om ändringar
 • För att genomföra enkäter och användartester som hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår app
 • För att skicka dig erbjudande, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

 1. För våra berättigade ändamål
 • För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster
 • För att rikta reklam så den blir mer relevant för dig
 • För att tillhandahålla annonsörer med rapporter på aggregerad nivå om vilka målgrupper de har nått med sina kampanjer
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror du kan vara intresserad av, inbegripet att anpassa reklam så att den hänför sig till sådant som du troligen är intresserad av
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra vår app

 1. För marknadsföringsändamål
 • För att skicka direkt marknadsföring till dig med e-post, som också kan innehålla erbjudande, nyheter eller information i samband med vår app, om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att klicka på länken ”Avanmälan”

 

Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling? 

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskriv i 

 • Punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig
 • Punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra vår app samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet. 
 • Punkt (C) äger endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan handling

 

Har du en obligatorisk skyldighet att lämna dina personuppgifter?

När vi ber dig om personuppgifter som vi har angett är obligatoriska på något sätt rör det sig om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår app (på grund av lag, avtal eller administrativa, tekniska eller andra skäl).

 

Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till? 

Partner, sponsorer eller annonsörer

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra partner och sponsorer när du deltar i undersökningar eller tävlingar inom vår app. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till våra partners och annonsörer i andra fall, men bara om du har bett oss att göra det eller lämnat samtycke till det. 

Som vi skrev ovan kan vi också använda uppgifter på en aggregerad nivå för att kontrollera hur vår app används så att vi kan förbättra och utveckla den och vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje parter, t ex. annonsörer. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig. 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Om du vill veta mer eller vill ha en kopia är du välkommen att kontakta oss. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem.  

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar. 

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. 

 

Hur får du tillgång till dina personuppgifter? 

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. 

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss.

Vi ber dig kontakta oss om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. 

info@vardagsekonomi.nu