Vardagsekonomi

Regeringens Krisstöd för svenska bönder – fördelning ännu osäker!

Regeringen föreslår ett krisstöd om 193 miljoner kronor för att gynna svenska bönder mot bakgrund av sommarens extrema väderförhållanden. Detta planerade krisstöd syftar till att maximera EU:s jordbruksbidrag, vilket kom fram i ett nyhetsmeddelande med Landsbygdsminister Peter Kullgren. Dock är fördelningen av dessa medel ännu inte bestämd.

Regeringens förslag om Krisstöd

Vädret under den senaste sommaren har påverkat svensk jordbruk kraftigt, vilket lett till regimenens förslag om krisstöd till bönder i Sverige. Krisstödet ligger på 193 miljoner kronor och är ämnat att lindra de ekonomiska problem som torka och kraftig nederbörd har vållat.

Statlig medfinansiering av EU:s jordbruksstöd

Stödet innebär att svenska staten tar sikte på att medfinansiera EU:s jordbruksstöd till fullo, ett förklaring som sänds ut av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Denna aktion är att se som ett försök från staten att stärka jordbruket efter en tuff period med extrema väderförhållanden.

Oklar fördelning av Krisstödet

Exakt hur dessa 193 miljoner kronor ska fördelas mellan Sveriges bönder är aktuellt fortfarande osäker. Fler detaljer gällande fördelningen av dessa medel förväntas offentliggöras inom en nära framtid.
https://omni.se/a/y6Mdda

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *