Vardagsekonomi

Regeringen föreslår höjt tak för ROT-avdraget i höstbudgeten

ROT-avdrag. Regeringen föreslår mer generöst ROT-avdrag i höstbudgeten. Nästa år ska taket höjas till 75 000 kronor från dagens 50 000 kronor. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) meddelade detta på en pressträff.

Regeringen svarar på bostadssektorns utmaningar

Elisabeth Svantesson påpekade att bygg- och bostadssektorn just nu står inför utmaningar, främst på grund av hög inflation, stigande räntor och därmed minskad efterfrågan. ”Bostadsbyggandet minskar dramatiskt”, sade hon och underströk att de minskade bostadsinvesteringarna påverkar svensk tillväxt negativt.

Generösare ROT-avdrag från 2024

Från och med 2024 kommer ROT-avdraget att bli mer generöst när taket höjs med 25 000 kronor till 75 000 kronor. Det höjda taket kommer att gälla från den 1 juli nästa år men kommer att vara retroaktivt för hela året. Denna åtgärd beräknas kosta knappt 1 miljard kronor.

Andreas Carlson underströk vikten av att stödja bostadssektorn och sa att regeringens förslag kommer att gynna hushåll, sysselsättningen inom bostadssektorn och småhusbyggare. För att stimulera kommuner att planera för fler småhus, något som efterfrågas av allmänheten, kommer det att krävas en bonus. Regeringen har avsatt 60 miljoner kronor för de två bonusarna under 2024 och 75 miljoner kronor de två kommande åren.

Källa: www.privataaffarer.se/privatekonomi/bostad/regeringen-foreslar-hojt-tak-for-rot-avdraget/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *