Vardagsekonomi

Privatekonomi och undervisning

Privatekonomi bland svenskar

En färsk undersökning av Yougov, utförd för Anyfin, belyser en oroande brist på utbildning i privatekonomi bland svenskar, där 91 procent uppger att de inte mottagit någon form av privatekonomisk utbildning under skoltiden. Trots denna brist anser 45 procent att det är skolans ansvar att förmedla kunskaper om privatekonomi.

privatekonomi

Privatekonomi är en stressfaktor

För en stor del av befolkningen är ekonomin en konstant stressfaktor. I en tid med växande inflation och stigande levnadskostnader har 27 procent av svenskarna svårt att klara sina månatliga utgifter, och hela 28 procent rapporterar att deras skuldbörda har ökat under det senaste året. Denna ekonomiska belastning, som för många förvärras av en ovilja att öppet diskutera ekonomiska problem, understryker behovet av bättre kunskaper inom privatekonomi.

Skillnader i Kunskapsinhämtning

Det finns även en märkbar skillnad mellan könen när det gäller hur kunskap om privatekonomi erhålls. Studien visar att 51 procent av kvinnorna har fått sin kunskap från sina familjer, medan männen i högre grad än kvinnorna (34 procent) lär sig genom självstudier.

 

Felix Sjöholm, ekonomihälsoexpert på Anyfin, menar att denna skillnad i kunskapsinhämtning skapar ojämlika förutsättningar: “Bristen på skolundervisning i ämnet tvingar individerna att själva söka kunskap och information. Detta leder till ojämn fördelning av ekonomisk förståelse, beroende på bakgrundsfaktorer som ekonomi och sociala omständigheter.”

Påverkan av Otillräcklig Kunskap

Otillräcklig förståelse för privatekonomi kan leda till impulsköp och oöverlagda finansiella beslut, speciellt online, vilket är en allvarlig konsekvens av bristen på finansiell utbildning. 34 procent av svenskarna har ångrat onlineköp på grund av dess effekt på deras ekonomi, och 18 procent är för närvarande involverade i någon form av avbetalning.

Sjöholm avslutar: ”I en värld där pengar bara är ett klick bort blir det lätt att spendera mer än vad man har råd med. Utan adekvat kunskap om kreditköp och dess konsekvenser, riskerar många att hamna i en skuldspiral.” Det är av yttersta vikt att öka medvetenheten om privatekonomisk utbildning och tillgängliggöra kunskap för att svenskarna ska kunna hantera sin privatekonomi ansvarsfullt.

Med tanke på det aktuella ekonomiska klimatet är det nödvändigt att arbeta för en ökad förståelse och kunskap om privatekonomi, för att svenskar ska kunna navigera säkert genom sina ekonomiska landskap.

Ny undersökning: 91 % har inte lärt sig om privatekonomi i skolan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *