Vardagsekonomi

Pensionärsskatten sänks?

Så Påverkas Din Ekonomi av Prisbasbeloppets Höjning 2024

Det nyligen presenterade förslaget om sänkt pensionärsskatt tycks inte gynna de fattigaste pensionärerna tillräckligt. Dessutom pekar analyser på att män drar större nytta av skattelättnaderna än kvinnor.

Minskad pensionärsskatt

Regeringen har lagt fram ett förslag för en minskad pensionärsskatt inför kommande budget. Elisabeth Svantesson (M), finansminister, påpekar att pensionärer med denna skattesänkning kan förvänta sig några extra hundralappar varje månad. Hon menar att det är rättvist att stödja pensionärerna ekonomiskt under svåra tider.

Påverkar inte genomsnittspensionären

Men Américo Fernández, privatekonom på SEB, tycker att denna lättnad inte kommer att påverka genomsnittspensionären mycket. Regeringens exempel, som baseras på en månadsinkomst om 25 000 kronor för pensionärer, verkar överdrivet jämfört med Pensionsmyndighetens uppgifter från 2021, där genomsnittsinkomsten var 20 400 kronor.

Blygsamt

Regeringens skattetabell visar att en person med en pensionsinkomst om 25 000 kronor skulle se en minskning av pensionärsskatt med 108 kronor varje månad. Efter justering för indexering, skulle skattelättnaden bli 3 460 kronor årligen. Däremot, en person med en inkomst på 16 667 kronor får en blygsam skattesänkning av 16 kronor i månaden, vilket efter indexering landar på 192 kronor årligen.

De med högre inkomster

Fernández understryker att förslaget framförallt gynnar de med högre inkomster. Dessutom noterar han att män, som i genomsnitt har högre pensioner än kvinnor, kommer att dra större nytta av detta.

Dela synpunkt

Anna Eriksson, expert på SPF Seniorerna, delar liknande synpunkter om förslaget. Hon påpekar att även om regeringens huvudfokus är på att bekämpa inflation, är denna skattelättnad ett litet, men välkommet tillskott. Hon betonar dock att detta inte ändrar på skattegapet mellan arbetstagare och pensionärer. Eriksson anser att det behövs större förändringar i pensionssystemet, med ett större inflöde av medel.

Exempel

Det är värt att notera att regeringens förslag inkluderar en höjning av grundavdraget för pensionärer, samt automatiska uppräkningar. Nedan följer några exempel på hur skattesänkningen kan se ut:

  • Inkomst 8 333 kr: Skattelättnad 0 kr/mån, med indexering 105 kr totalt.
  • Inkomst 16 667 kr: Skattelättnad 16 kr/mån, med indexering 192 kr totalt.
  • Inkomst 25 000 kr: Skattelättnad 108 kr/mån, med indexering 289 kr totalt.
  • Inkomst 35 000 kr: Skattelättnad 226 kr/mån, med indexering 416 kr totalt.
  • Inkomst 62 500 kr: Skattelättnad 266 kr/mån, med indexering 701 kr totalt

Källa: Regeringskansliets beräkningar angående pensionärsskatt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *