Vardagsekonomi

Parkeringsskada

Det är få saker som är lika tråkiga som att komma till sin bil och upptäcka att den har blivit skadad på parkeringen. Om den andra bilen dessutom har smitit från platsen blir det inte direkt roligare. Trots att man kanske helst bara vill sätta sig i soffan och hoppas på att problemet löser sig av sig självt, är det viktigt att agera för att kunna få ersättning från sitt försäkringsbolag.

Vad är en parkeringsskada?

En parkeringsskada inträffar när din parkerade bil blir skadad av ett annat okänt motordrivet fordon som sedan lämnar platsen utan att identifiera sig. Exempel på sådana parkeringsskador kan vara:

  • En bil som backar in i din bil och orsakar repor eller bucklor
  • En trasig backspegel efter att en annan bil har kört för nära.
  • Ett större fordon med last som skadar din bil när lasten lossnar och faller på den.

Skador som inte räknas som parkeringsskada inkluderar skadegörelse, repor från cyklar eller kundvagnar, eller en krock som du själv har orsakat.

Parkeringgskada? Så gör du

Om den andra personen smiter från platsen utan att identifiera sig, ring Polisen eller anmäl händelsen på myndighetens hemsida. Kontakta därefter ditt försäkringsbolag som kommer att hantera kontakten med Trafikförsäkringsföreningen. Boka en tid för skadebesiktning.

Om den andra personen stannar kvar på platsen eller identifierar sig, behöver du inte polisanmäla händelsen. Det räcker då att du kontaktar ditt försäkringsbolag och bokar en tid för skadebesiktning.

Om Skadegörelse

Om bilen har blivit skadad genom skadegörelse räknas det inte som en parkeringsskada. I sådana fall bör du anmäla händelsen till Polisen via telefon eller deras e-tjänst.

Dokumentera tydligt

För att öka chansen att din skada bedöms som en parkeringsskada är det viktigt att beskriva vad som har hänt och ge tydlig dokumentation av skadan, såsom bilder som visar att skadan har orsakats av ett annat motordrivet fordon och inte av en kundvagn eller liknande. Om det finns vittnen kan det också hjälpa till att styrka att skadan är en parkeringsskada.

Vänd dig till ditt försäkringsbolag

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) ersätter i första hand parkeringsskador, men själva skadehanteringen och besiktningen hanteras av ditt försäkringsbolag. Du bör alltid vända dig till försäkringsbolaget om du råkar ut för en parkeringsskada.

Självrisk

Tyvärr måste du betala en självrisk om du drabbas av en parkeringsskada. Självrisken är alltid 5 % av prisbasbeloppet för det år då skadan inträffade. För år 2023 innebär det en självrisk på 2 625 kronor (52 500 kr * 0,05).

Förnyad Prövning

Om skadan inte bedöms som en parkeringsskada har du rätt att begära en förnyad prövning. Kontakta ditt försäkringsbolag och lämna in dina invändningar mot beslutet. Om försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut kan du begära att ärendet prövas igen av Trafikförsäkringsföreningen. Då skickar försäkringsbolaget in handlingarna på nytt till TFF för en ny bedömning.

Om du begär en omprövning är det bra att inkludera ytterligare dokumentation som stödjer ditt ärende.

Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada och du har en helförsäkring kan du istället anmäla skadan som en vagnskada till ditt försäkringsbolag och få ersättning från vagnskadeförsäkringen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *