Vardagsekonomi

Parkeringsbot

Parkeringsböter kan utfärdas av olika anledningar, till exempel om du parkerar på en plats där det inte är tillåtet, om du överskrider parkeringstiden på en biljett eller om du parkerar på en plats reserverad för funktionshindrade utan giltig bricka eller tillstånd. Bötesbeloppet varierar beroende på överträdelsen. Om du anser att en bot är felaktig eller orättvis kan du överklaga den.

Två typer av parkeringsböter

Det finns två typer av parkeringsböter: Parkeringsanmärkning, som hanteras av polisen och utfärdas på kommunal gatumark, och Kontrollavgift som utfärdas av parkeringsbolag på privat mark och hanteras av bolaget själva.

Överklagan

Att överklaga parkeringsböter beror på om det är en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Först måste du läsa igenom parkeringsboten noggrant, ta bilder och/eller anteckningar om du anser att boten är felaktig eller orättvis. Om det är en parkeringsanmärkning överklagar du den på polisens hemsida eller genom en bestridanblankett. Om det är en kontrollavgift överklagar du den genom att kontakta parkeringsbolaget och förklara ditt fall över telefon eller e-post.

Överklagan avslås

Om din överklagan avslås kan du driva ärendet vidare, antingen till Tingsrätten om det handlar om en parkeringsanmärkning eller till domstol om det handlar om en kontrollavgift.