Vardagsekonomi

Olycksfallsförsäkring på skolor

Olycksfallsförsäkring erbjuds bland skolor och förskolor för elever som skyddar dem 24/7, inklusive under helger och skollov. Trots detta saknar många föräldrar medvetenhet om detta viktiga skydd, meddelar Konsumenternas Försäkringsbyrå.

olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring tillgänglig

Detta informationsglapp uppstår främst på grund av att skolor och kommuner inte lyckas informera föräldrarna ordentligt om den olycksfallsförsäkring som är tillgänglig. ”Det bör finnas upplysningar om skolans olycksfallsförsäkring på deras eller kommunens hemsida. Men sådan information saknas ofta. I dessa fall bör föräldrar vända sig direkt till skolledningen”, rekommenderar konsumentorganisationen.

Olycksfallsförsäkring glöms bort

Denna brist på kännedom leder till att föräldrar ofta inte anmäler olyckor till skolans olycksfallsförsäkring. Jenny Sparring, jurist vid Konsumenternas Försäkringsbyrå, förtydligar: ”För att kunna få ersättning är det viktigt att föräldrarna själva rapporterar skadan till skolans försäkringsbolag. Skolan har inte befogenhet att göra detta.”

Medicinsk vård

Denna olycksfallsförsäkring täcker även allvarliga skador som kräver medicinsk vård. Om skador leder till ärr som måste behandlas av en läkare genom att sys, tejpas eller limmas, betalas ersättning ut. ”Om ett barn lider av bestående men, kan man söka ersättning för medicinsk invaliditet. I allvarligare fall där barnet inte kan arbeta i framtiden kan ersättning för ekonomisk invaliditet beviljas”, förklarar Konsumenternas Försäkringsbyrå i sitt uttalande.

Raportera olycka

Slutligen understryker Sparring vikten av att rapportera en olycka till alla tillgängliga olycksfallsförsäkringar som barnet omfattas av, eftersom det är möjligt att få ersättning från mer än en försäkringskälla vid en skada.

www.privataaffarer.se/native/fisher-investments-nordens-omdome-om-vikten-av-att-haka-pa-trender-tidigt/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *