Vardagsekonomi

Lagfart

Förstå Lagfart - En Viktig Del av Fastighetsaffärer

I fastighetsvärlden är ”lagfart” en term som ofta används, men vad innebär det egentligen och varför är det så viktigt? Låt oss ta en närmare titt på detta kritiska begrepp och utforska dess betydelse.

Vad är Lagfart och Varför Finns Det?

Lagfart är en juridisk process som används för att bekräfta äganderätten till en fastighet. Det fungerar som ett officiellt bevis på ägande och registreras i fastighetsregistret. Varför finns det? För att säkerställa äganderätten, främja rättvisa fastighetsaffärer och skydda både köpare och säljare.

Situationer Där Lagfart Uppstår

Lagfart uppstår i flera olika situationer. Här är några exempel:

 1. Fastighetsköp: När du köper en fastighet måste lagfart utfärdas för att bekräfta att du är den rättmätiga ägaren.

 2. Gåva av Fastighet: Om du får en fastighet som gåva måste en lagfart ändå registreras för att dokumentera ägarskiftet.

 3. Arv och Testamenten: Vid ägarskifte genom arv eller testamente krävs lagfart för att överföra fastigheten på det nya ägaren.

De Positiva Aspekterna av Lagfart

Lagfart har flera fördelar:

 • Rättslig Säkerhet: Det ger ägaren en stark rättslig grund för sin äganderätt och skyddar mot eventuella tvister.

 • Öppenhet: Lagfartsinformation är offentlig, vilket ökar transparensen i fastighetsmarknaden och gör det enklare att bedöma ägarhistoriken.

 • Lån och Hypotek: Långivare kräver vanligtvis lagfart som säkerhet när du tar ett fastighetslån.

De Negativa Aspekterna av Lagfart

Samtidigt finns det också några nackdelar:

 • Kostnader: Att erhålla lagfart innebär avgifter och skatter som kan vara betungande.

 • Offentlighet: Med lagfart blir din fastighetsinformation offentlig, vilket kan påverka din integritet.

 • Tidskrävande: Processen kan vara tidskrävande och komplex, särskilt om det finns problem med fastigheten.

Vad Kostar Lagfart och Vem Ansvarar för Det?

Nu när vi har diskuterat lagfartens betydelse, låt oss utforska kostnader och myndigheter som är ansvariga för denna viktiga process..

Ansvarig Myndighet för Lagfart

I Sverige är det Lantmäteriet som är ansvarig myndighet för lagfart. Det är deras uppgift att granska och registrera ägarbyten och fastighetsinformation i det svenska fastighetsregistret. Lantmäteriet spelar en central roll i att säkerställa att ägarbyten är korrekta och att fastighetsinformationen är uppdaterad och tillgänglig för allmänheten.

Kostnaden för Lagfart

För att räkna ut avgiften för lagfart i Sverige behöver du ta hänsyn till fastighetens värde samt eventuella avdrag och tillägg som kan vara tillämpliga. Här är stegen för att beräkna lagfartsavgiften:

 1. Fastighetens Värde: Först och främst måste du fastställa fastighetens värde. Detta är det belopp som fastigheten anses vara värd i den aktuella transaktionen. Detta värde används sedan som grund för att beräkna lagfartsavgiften.

 2. Stämpelskatt: Stämpelskatt är en procentuell avgift som baseras på fastighetens värde. För närvarande (baserat på information fram till september 2023) är den allmänna stämpelskatten i Sverige 1,5% av fastighetens värde. 

 3. Lagfartsavgift: Utöver stämpelskatten betalar du även en fast lagfartsavgift. Denna avgift ligger på 825 kr (september 2023).

 4. Beräkning: Nu kan du beräkna den totala lagfartsavgiften genom att använda formeln:

  Total Lagfartsavgift = (Fastighetens Värde * Stämpelskattssats) + Lagfartsavgift

För att ge ett exempel: Om fastighetens värde är 2 000 000 SEK skulle beräkningen vara:

Total Lagfartsavgift = (2 000 000 SEK * 0,015) + Lagfartsavgift

Total Lagfartsavgift = 30 000 SEK + Lagfartsavgift

Det är viktigt att notera att lagar och avgifter kan ändras över tiden, så det är alltid bra att rådfråga den senaste informationen från Skatteverket eller en juridisk expert för att säkerställa att du har rätt information och utför korrekta beräkningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *