Vardagsekonomi

Kraftig minskning av inflationstakten skapar mindre optimism på marknaden

Enligt en prognos från Infront förväntas Sveriges inflationstakt enligt KPIF ha minskat betydligt i augusti. Detta skapar en attityd av mindre optimism på marknaden i jämförelse med Riksbanken.

Kraftig minskning av inflationstakten förväntas

I augusti prognostiseras en betydande minskning av inflationstakten i Sverige enligt Konsumentprisindex framtidsindikator (KPIF). Denna prognos baseras på data från Infronts senaste prognosenkät.

Marknaden mindre optimistisk än Riksbanken

Trots den förväntade minskningen av inflationstakten är marknaden något mindre optimistisk än Riksbanken. Detta reflekterar en större osäkerhet avseende framtida ekonomiska förhållanden i landet.
https://www.privataaffarer.se/alla-nyheter/makroekonomi/prognosen-svensk-inflationsnedgang-i-augusti/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *