Vardagsekonomi

ISK-skatten höjs

ISK. Nästa år väntar högre skatt för de som har ett investeringssparkonto, ISK, när statslåneräntan stiger. Enligt TT kommer genomsnittsspararen, med 450 000 kronor på sitt ISK-konto, att se sin skatt öka med 1 300 kronor, landandes på 5 300 kronor.

ISK

ISK avskräcker inte

Shoka Åhrman, privatekonom på SPP, tror inte att den ökade skatten kommer att avskräcka sparare från ISK. Skillnaden i kronor upplevs inte som särskilt stor, vilket talar för fortsatt intresse för denna sparform. Även Aktiespararnas vd anser att ISK fortfarande utgör en attraktiv sparform så länge räntan inte stiger betydligt.

Lite siffror

En bra tumregel är att ISK är bättre än depå om årsavkastningen är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. Statslåneräntan fastställs den 30 november i år och den förväntas hamna på runt 3 procent (20/10 låg den på 2,97 %). Det skulle innebära att avkastningen behöver vara högre än 4 procent för att det ska vara lönsamt med ett ISK 2024. Sett historiskt så har börsen gått upp betydligt mer än så i genomsnitt.

För tillgångar som förvaras på ditt investeringssparkonto betalar du ingen löpande skatt på vinster, utdelningar och räntor. I stället beskattas en så kallad schablonintäkt. 

Schablonintäkten är kapitalunderlaget (tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal + summan av alla insättningar på kontot delat med 4) multiplicerat med statslåneräntan från 30 november året före plus 1 procentenhet. Schablonintäkten beskattas med 30 procent.

För 2024 blir skatten (om statslåneräntan hamnar på 3 procent): Kapitalunderlaget × (3 % + 1 %) × 30 procent dvs 1,2 procent.

Låt oss anta att du under 2024 har 100 000 kronor i genomsnittligt  sparande (kapitalunderlag) på ett investeringssparkonto. Schablonintäkten är då 4 000 kronor (100 000 × 4 %). Och skatten på det är 1 200 kronor (4 000 × 30 %). 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *