Vardagsekonomi

Huslån i Sverige

Huslån. I Sverige har trenden att välja rörliga huslån vid teckning av nya bolåneavtal blivit allt mer framträdande, med 75% av nya bolåneavtal i augusti valde rörlig ränta, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Denna utveckling, en del av huslånets trend, tyder på att den ökande räntan gör sitt intåg i hushållens privatekonomi.

huslån

Huslån är rörliga

De högre räntesatserna har blivit påtagliga och speglar sig i en ökad benägenhet att välja rörliga räntor på huslån. Tove Åkerrén, nationalekonom vid SCB, påpekar att en förändring i preferenser har märkts sedan maj föregående år, och en ökad andel hushåll väljer nu rörliga räntor för sina nya huslån.

Huslån och dess bindningstider

Före 2022 utnyttjade många hushåll den rådande låga räntan genom att binda sina huslån, vanligtvis med bindningstider på 1 till 3 år. Våren 2022 blev dock en vändpunkt då räntorna började stiga och huslån med rörliga räntor blev det föredragna valet. I mars samma år var 34% av de nya huslånen rörliga, och denna siffra har ökat till 75% i augusti.

Nedgång i Utlånade Huslån

Det växande intresset för rörliga räntor har medfört en saktning av tillväxten för nya huslån. I augusti var det totala värdet av nya huslån 62 miljarder kronor, en signifikant minskning från 165 miljarder kronor i mars 2022. Tove Åkerrén uttalar, ”Antalet nyförhandlade huslån har minskat övergripande, och det är en klar trend sedan våren 2022.”

Räntans Uppgång

Genomsnittlig ränta för huslån låg på 4,54% i augusti 2023, en ökning från 2,69% året innan. Huslån med rörlig ränta hade en genomsnittlig ränta på 4,65%, en ökning med 2,13 procentenheter.

 

Denna omvälvning i preferenser och ränteklimatets skifte sätter press på såväl bostadsmarknaden som hushållens ekonomiska beslutfattande. Hur lånemarknaden och hushållens strategier kommer att utvecklas med de rörliga räntorna återstår att se.

Sammanfattning

Utvecklingen av huslån i Sverige illustrerar en tydlig förändring i preferenser till förmån för rörliga räntor. Detta reflekterar det aktuella ekonomiska klimatet och har direkta implikationer på hushållens ekonomiska strategier och den svenska bostadsmarknaden.

Huslån är lån säkrade av bostäder, och i Sverige samlas uppgifter baserade på säkerheten för lånen. Statistiken inkluderar inte blancolån för bostadsköp. Nya avtal omfattar avtal tecknade under aktuell månad och omförhandlingar av existerande lån, samt omflyttning av lån.

finanstid.se/hushall-valjer-rorliga-bolan-75-av-nya-och-omforhandlade-lan-ar-obundna/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *