Vardagsekonomi

Hushållens marginaler krymper

Hushållens marginaler sjunker, det visar en färsk undersökning från Kantar Sifosom avslöjar en oroande trend. Beläggen på ekonomisk stress hos medborgare är alltmer framträdande. Swedbanks beräkningar stödjer denna trend och påpekar att svenskarnas ekonomiska marginaler har sett en signifikant försämring under det senaste halvåret.

Hushållens marginaler

Hushållens marginaler

Nu rapporterar cirka en av tre hushåll, 32 procent, att deras månadsbudget antingen precis är balanserad eller inte räcker till. Detta är en markant ökning från 25 procent i januari. Dessutom har över 30 procent av hushållen varit tvungna att använda sina besparingar för att täcka löpande utgifter under denna period. Andelen hushåll som har en buffert på minst två månadslöner har minskat från 73 till 68 procent.

Hushållens marginaler påverkar

“Majoriteten känner av de tuffare tiderna men har ändå marginaler kvar i sin ekonomi. Det är dock en stor grupp som hamnar i ekonomiskt underläge”, kommenterar Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Ensamstående

 

Det är framförallt ensamstående med barn som känner av denna ekonomiska press mest. Många i denna grupp rapporterar att de går minus varje månad och saknar adekvat buffert och försäkringar för en stabil privatekonomi. Bland dessa hushåll har nästan 30 procent gått back varje månad under det senaste halvåret, och cirka 40 procent är beroende av barn- eller studiebidrag för att balansera ekonomin varje månad.

Justeras ej med inflation

Madelén Falkenhäll betonar att “Barnbidrag och underhållsstöd är avgörande för dem med snäva ekonomiska marginaler. Dessa stöd justeras inte automatiskt med inflationen, vilket lämnar dessa grupper i en ekonomiskt svår situation när priserna ökar.”

Bostadsbidrag

Swedbank understryker att bostadsbidraget också är kritiskt för hushållen med små marginaler, särskilt sedan det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget för barnfamiljer återinfördes den 1 juli och kommer att gälla fram till årsskiftet.

“Om det tas bort riskerar många barnfamiljer att få det ännu svårare”, varnar Swedbanks rapport.

Oro och stress

Oron och stressen över ekonomiska förhållanden är uppenbar, med nära 30 procent som uttrycker bekymmer över sin finansiella situation, en ökning från 20 procent för två år sedan. Denna oro är mest framträdande bland yngre medborgare, medan de mellan 60 och 66 år verkar känna sig mest ekonomiskt trygga.

 

Denna insikt om krympande hushållsmarginaler och den ökande ekonomiska stressen hos svenskar understryker behovet av en omprövning av de stöd och resurser som finns tillgängliga för att säkerställa en stabil och hållbar ekonomisk framtid för alla hushåll.

www.privataaffarer.se/privatekonomi/hushallsekonomi/hushallens-marginaler-fortsatter-krympa/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *