Vardagsekonomi

Höstbudgetens inverkan på din ekonomi

Höstbudgeten. Ett ökat prisbasbelopp för 2024 innebär betydande förändringar i plånboken för många medborgare, med särskilt stor inverkan på höginkomsttagare. Låt oss ta en närmare titt på vad du kan förvänta dig i det kommande året.

Hur påverkar höstbudgeten hushållen?

I ljuset av den kommande höstbudgeten undrar många hur detta kommer att påverka hushållens ekonomi. För närvarande visar det sig att regeringens budgetsatsningar i höstbudgeten troligen kommer att ha en begränsad påverkan på hushållens plånböcker. Även om hela innehållet i höstbudgeten ännu inte är avslöjat, förvänta dig inte några jordskakande nyheter de kommande dagarna.

Höstbudgeten har läckt

Américo Fernández från SEB kommenterar: ”Även om det verkar finnas flera åtgärder riktade mot plånboken, kommer de inte nödvändigtvis att ge en betydande ökning av hushållens inkomster.” På onsdag kommer hela höstbudgetens förslag att presenteras. Som det ofta är fallet, har dock vissa förändringar i höstbudgeten redan läckt ut, med några som framhålls som centrala insatser för att hjälpa hushåll som känner av inflationspress, stigande räntor och som följd av detta – en minskad köpkraft.

Rapporten hittills

Hittills har det rapporterats om förstärkta jobbskatteavdrag och en paus i höjningen av gränsen för statlig inkomstskatt i höstbudgeten. Ytterligare åtgärder inkluderar sänkt skatt för pensionärer, utökat rotavdrag och minskad skatt på drivmedel. Trots dessa åtgärder har finansminister Elisabeth Svantesson (M) varit klar: ”Läget är utmanande”, vilket betyder att höstbudgeten behöver vara återhållsam.

Var försöktig

Privatekonomen hos SEB, Américo Fernández, tillägger: ”Jag håller med om att vi måste vara försiktiga för att inte förvärra inflationen. Det är därför höstbudgeten inkluderar övergripande åtgärder istället för direkta insatser.” Swedbanks sparekonom Arturo Arques uttrycker att han vill se mer fokus på hushållen i höstbudgeten och påpekar att det är vanligt att hushållen får mellan en femtedel till en tredjedel av hela reformutrymmet.

Både Fernández och Arques är eniga om att det i höstbudgeten saknas insatser för de mest utsatta. Fernández föreslår särskilda bostadstillägg för pensionärer, medan Arques betonar behovet av att titta på bostadsbidrag.

Skatteförändringseffekter

Swedbanks hållbarhetsekonom, Madelén Falkenhäll, har gjort beräkningar på skatteförändringseffekterna för olika hushållstyper med anledning av höstbudgeten. För en familj med två vuxna och två barn kan förändringen uppgå till 800 kronor, medan ett pensionärspar skulle se en skillnad på 500 kronor.

Sammanfattningsvis, även om höstbudgeten innehåller flera förändringar, är det viktigt för hushållen att förstå dess verkliga inverkan på deras ekonomi.

https://www.tv4.se/artikel/1yxeAcDZecNiRpLUzGJBpl/sa-paverkas-du-av-hoestbudgeten

Bostadsrättsföreningens ränta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *