Vardagsekonomi

Höjda belopp i studiemedlet och fribeloppet för 2024

Från och med 2024 kommer studerande att mötas av välkomna nyheter från CSN: en höjning av studiemedlet och fribeloppet. Med en ökning av omkring 1 100 kronor, kommer studiemedlet från CSN 2024 att vara större än tidigare. Dessutom kommer studerande med fullt CSN-studiemedel under 20 veckor att kunna tjäna upp till cirka 111 000 kronor det halvåret utan avdrag.

Prisbasbeloppet

Detta kommer i kölvattnet av SCB:s årliga justering av prisbasbeloppet, som regeringen fastställer. Detta belopp, tätt kopplat till det allmänna prisläget, spelar en avgörande roll i beräkningen av flera svenska ersättningar och bidrag, inklusive det från CSN.

13 156:- per månad

För de som undrar över exakta siffror, har 2024 års prisbasbelopp fastställts till 57 300 kr. Med detta i åtanke kommer en student med fullt CSN-studiemedel (som inkluderar både bidrag och lån) att mottaga 13 156 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Detta markerar en betydande ökning jämfört med tidigare år – en uppgång med 2 296 kronor sedan 2020 och 1 104 kronor sedan 2023.

Fribeloppet

Men det är inte bara studiemedlet som gynnas av denna ökning. Fribeloppet, det belopp en student får tjäna utan att det påverkar studiemedlet, får också ett lyft. För 2024 kommer gränsen för ett halvår med 20 veckors studier att vara 110 995 kronor, vilket bryter ner till en månadsinkomst av maximalt 18 500 kronor innan CSN-studiemedlet påverkas.

Studiestartstödet

Ett annat viktigt meddelande från CSN gäller studiestartsstödet, som primärt är riktat till arbetslösa. För 2024 har detta bidrag också ökats, med det nya beloppet uppgående till 10 884 kronor för fyra veckors heltidsstudier

Betalas automatiskt ut

För de som förbereder sig för sina studier 2024 kan det vara tröstande att veta att dessa förbättrade CSN-belopp för studiemedlet, både för bidrag och lån, kommer att betalas ut automatiskt till de som redan har ett beviljat studiemedel. Ett litet men viktigt förtydligande: det statliga studiebidraget på gymnasienivå förblir oförändrat och är satt till 1 250 kronor per månad av riksdagen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *