Vardagsekonomi

Högre skatt på diesel

Högre skatt på diesel nästa år trots sänkning – Effekten för konsumenterna mindre än väntat

Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att sänka bränsleskatten med 6,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,64 kronor per liter för bensin och 43 öre per liter för diesel. Trots denna överenskommelse blir den faktiska påverkan på bränslepriserna vid pumpen inte så stor som många förväntat sig, enligt TT.

Bränsleskatt

De angivna siffrorna är baserade på 2024 års skattenivåer utan några förändringar. Om man istället jämför med dagens skattesatser blir resultatet mer begränsat. Bränsleskatten för bensin sjunker med endast 75 öre per liter inklusive moms, medan skatten på diesel faktiskt höjs med 15 öre per liter inklusive moms.

Flera miljarder mer i bränsleskatt

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) påpekar att det finns en komplexitet i dessa skattejusteringar och säger, ”Det blir ett hårklyveri, skulle vi inte ha lagt de här miljarderna på att sänka skatten och på indexeringen med mera, så skulle de som behöver ha bilen behöva betala flera miljarder mer i bränsleskatter.”

Kommer bli bättre

Diskussionen om bränsleskatter och deras påverkan på svenska bilister kommer sannolikt att fortsätta, särskilt med hänsyn till de komplexa detaljerna i skattejusteringarna och dess verkliga konsekvenser för konsumenterna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *