Vardagsekonomi

Höga räntor skapar osäkerhet

Höga räntor, känner du trycket på ditt bolån eller ser en svagare börs? Tyvärr verkar trenden med höga räntor vara här för att stanna.

höga räntor

Höga räntor ny norm

Ett tydligt tecken på marknadens riktning är räntan på tioåriga svenska statsobligationer. Denna vecka nådde den 3,08 procent, vilket är den högsta siffran sedan våren 2011. Men Sverige är inte ensamt – höga räntor har blivit den nya normen globalt.

Höga räntor 2008

Detta är tydligt i Tyskland där tioårsräntan nyligen ökade från 2,50 procent till nära 3,00 procent. I USA upplevde räntemarknaden en höjning där tioårsräntan nästan nådde 4,69 procent, en nivå vi inte sett sedan finanskrisen 2008-2009, som började med bolånekrisen 2007.

Aktier

Vad innebär dessa höga räntor för genomsnittsspararen? För dem som har placeringar i riskfyllda tillgångar som aktier, kan höga räntor minska attraktionskraften. Även för hushåll med bolån indikerar dessa räntor att höga räntor på bostadslån kan vara i horisonten.

Toppen är nådd

En stor drivande faktor för dessa höga räntor är centralbankernas förväntade penningpolitik. Både beslutsfattare och analytiker tror att toppen för centralbankernas styrräntor kanske redan har nåtts. Men meddelandena från stora aktörer som USA:s Federal Reserve, Europeiska centralbanken och Riksbanken är entydiga: Höga räntor kommer att vara här ett tag för att hantera den pågående inflationen.

Tioårsräntor

Larry Fink, chef för kapitalförvaltaren Black Rock, uttryckte sin övertygelse om detta nyligen: ”Vi kan förvänta oss att se tioårsräntor på minst 5 procent eller högre på grund av denna inbyggda inflation.”

Räntan här för att stanna

Med andra ord, den övergripande marknadsåsikten är tydlig: höga räntor är här för att stanna, drivet av en kombination av centralbankspolitik, geopolitiska förändringar och andra ekonomiska faktorer. Så för de som hoppades på en snabb återgång till lägre räntor kanske det är dags att tänka om.

www.tn.se/article/32062/marknaden-har-svangt-hoga-rantor-lange-till/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *