Vardagsekonomi

Föräldrapenningen kan förändras

Föräldrapenning. Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 lagt fram ett banbrytande förslag som aviserar stora förändringar i hur föräldrapenning kommer att struktureras och utnyttjas. Detta inkluderar en markant ökning av dubbeldagarna, mer flexibilitet kring användningen av dessa dagar och en ny, innovativ möjlighet att överlåta föräldrapenning till närstående.

Föräldrapenning

Föräldrapenning - Fördubbling av Dubbeldagar

Dubbeldagar tillåter föräldrar att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Hittills har detta varit möjligt under 30 dagar under barnets första levnadsår. Med det nya förslaget kommer antalet dubbeldagar att fördubblas till 60. Dessutom kommer dessa dagar kunna utnyttjas upp till det att barnet är 15 månader gammalt, en förlängning från de nuvarande 12 månaderna.

Föräldrapenning - Överlåtelse till Närstående

Förslaget introducerar även möjligheten att överlåta föräldrapenning till en annan vuxen som står barnet nära, såsom far- eller morföräldrar, moster, morbror eller andra viktiga personer i barnets liv. Detta gör att dessa kan spela en större roll under barnets första månader och år och bidrar till större flexibilitet och stöd för familjer.

Förändringarna Träder i Kraft 1 Juli 2024

De föreslagna förändringarna i föräldrapenningen väntas träda i kraft från och med den 1 juli 2024. För att finansiera dessa förändringar kommer extra medel att tilldelas Försäkringskassan. Det beräknas att kostnaden för föräldrapenning kommer att öka med cirka 20 miljoner kronor 2024, med en årlig ökning på 5 miljoner kronor från 2025 och framåt. Dessutom kommer ytterligare 11 miljoner kronor år 2024 och 8 miljoner kronor årligen därefter att tilldelas för att hantera ändringar i IT-systemet samt för administration.

En Progressiv Förändring

Dessa förändringar i föräldrapenning ses som progressiva och som en anpassning till det moderna samhällets diversifierade familjekonstellationer och närståendes centrala roll i barns uppväxt. Det är en efterlängtad utveckling som möter behovet av flexibilitet och stöd för olika familjestrukturer i dagens Sverige. Det återstår att se hur dessa förändringar kommer att mottas av allmänheten och vilken inverkan de kommer att ha på familjelivet och föräldraskapet i landet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *