Vardagsekonomi

Fastighetsdeklarationen på G

Fastighetsdeklaration. Om du är en av de 2,4 miljoner småhusägare som nyligen mottagit brev från Skatteverket om nytt taxeringsvärde på din fastighet, är det nu dags att uppmärksamma det ankommande förfarandet för fastighetsdeklaration. Här går vi igenom vad du behöver veta.

fastighetsdeklaration

Fastighetsdeklaration på småhus

De taxeringsvärden som gäller för 2024 grundas på försäljningspriserna på småhusmarknaden mellan 2020 till 2022. Trots de dystert färgade rubrikerna i media, så har priserna på småhus faktiskt ökat sedan 2020. Denna ökning har resulterat i högre taxeringsvärden. Det är viktigt för Skatteverket att ha korrekt information för att kunna beräkna din fastighetsavgift korrekt.

Fastighetsdeklaration och taxering

I genomsnitt har taxeringsvärdena ökat med 31%. Den största ökningen observeras i Jämtland och på Gotland, där de ligger strax över respektive strax under 40%. Å andra sidan, Blekinge uppvisar den minsta ökningen, med 26%.

Kommunal Fastighetsavgift och Taxeringsvärde

Efter förra småhustaxeringen 2021 låg cirka 36% under taket för den kommunala fastighetsavgiften, som är 0,75% av taxeringsvärdet. För 2024 prognostiseras denna andel vara 26%. För att inte överskrida taket, som för 2024 års deklaration ligger på 9287 kronor, bör ditt taxeringsvärde vara under 1 238 000 kronor.

Särskilda Regler och Fastighetsskatt för Pensionärer

Arrenden, nybyggda hus, och liknande fall har särskilda regler och belopp. För pensionärer finns det även ett tak på hur stor del av förvärvsinkomsten som ska gå till fastighetsskatt, vilket är 4%.

Fastighetsdeklaration – Viktiga Datum

– 11 september: E-tjänsten för fastighetsdeklaration, småhus öppnade.

– Början av oktober: Deklarationen skickas till de som inte har digital brevlåda.

– 1 november: Sista datumet för att lämna in deklarationen.

Slutgiltiga Beslut och Anpassningar

Det nya taxeringsvärdet som anges är ett förslag, och om det stämmer överens med dina egna uppskattningar behöver du inte göra någonting. Om du och andra delar ägarskapet av fastigheten är det endast en av er som får meddelandet, men alla har möjlighet att göra deklarationen.

Nybyggda Hus och Speciella Omständigheter

För helt nybyggda hus och nystyckade tomter måste särskild information lämnas, inklusive detaljer om bebyggelse, standard och avstånd till närmaste vattenkälla.

Möjlighet till Justering och Ansökan om Anstånd

Om din fastighet har unika egenskaper eller omständigheter, som närhet till vindkraftverk, som kan påverka marknadsvärdet finns det möjlighet att begära justering av taxeringsvärdet. Ansökningar om anstånd för en allmän eller förenklad fastighetstaxering ska vara inlämnade före den 1 november.

www.placera.se/placera/redaktionellt/2023/09/20/nu-ar-det-dags-for-fastighetsdeklaration.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *