Vardagsekonomi

Elskatten höjs nästa år

Elskatten hade en möjlig sänkning, men sedan har regeringen smugit in ett beslut om att höja skatten med nio procent från och med nästa årsskifte. Denna oväntade höjning kommer att påverka svenska villaägare och kosta dem nästan tusen kronor extra per år.

Elskatten

Regeringen hade tidigare planerat att frysa indexeringen av elskatten vid kommande årsskifte, samt vid årsskiftet därpå. Detta beslut motiverades av de höga elpriserna och den stigande inflationen som hushåll och företag hade drabbats av under de senaste åren.

Elskattens förklaring

Erik Thornström, som är ansvarig för skatter och styrmedel på branschorganisationen Energiföretagen, uttrycker förvåning över att dessa planer inte genomfördes. Han påpekar att det inte har getts någon tydlig förklaring till varför regeringen backade från beslutet.

Höjningen kopplad till hög inflation

Regeringens beslut om att höja elskatten med 9,2 procent eller 4,5 öre per kilowattimme inklusive moms har en direkt påverkan på svenska villaägare. För en villaägare som förbrukar 20 000 kilowattimme per år innebär detta en skatteökning på 900 kronor under det kommande året.

Erik Thornström betonar att detta är en historiskt hög höjning av energiskatten och förklarar att det är relaterat till den höga inflationen under det aktuella året.

Sparade medel och elektrifiering i fokus

Regeringen räknar med att denna skattehöjning kommer att innebära en tillskott på cirka tre miljarder kronor till statskassan. Trots det menar Erik Thornström att regeringen borde ha minskat skatten på drivmedel i mindre omfattning, då sänkningen ansågs vara orimligt stor. En minskad elskatt gynnar en bredare grupp medan en sänkt bensinskatt har en begränsad påverkan.

Erik Thornström konstaterar att den höjda elskatten även motverkar elektrifieringen av fordonsflottan, vilket är i strid med regeringens ambitioner att driva på övergången till elektriska fordon

Källa: www.nyteknik.se/energi/elskatten-hojs-nasta-ar-energiforetagen-en-historisk-hog-hojning/4202308

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *